ÅSIKT

Är allt motstånd terrorbrott?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: AP
Michael Schølardt, Fighers + Lovers, dömd till fängelse.
KULTUR

Sex danska aktivister har dömts till sex månaders fängelse. Brottet som gruppen Fighters + Lovers gjort sig skyldiga till enligt danska hovrätten, är att ha tryckt t-shirts med ­texten ”PFLP” och ”Farc”. Hovrätten anser att det strider mot terrorlagarna att sälja tröjor med syfte att skänka pengarna till dessa ­organisationer. Polisen beslagtog 24?982 ­danska kronor och kvarvarande t-shirts. Hovrätten lägger vikt vid att många civila fallit offer för aktioner från Farc och PFLP som vill ”destabilisera regeringarna i Israel och Colombia”.

Michael Schølardt, direktör i Fighters + Lovers och en av de dömda, säger att gruppen ville sätta fokus på hur terrorstämpeln och de hårdare nationella terrorlagarna demoniserar motståndsgrupper världen över. Fighters + Lovers ville stödja organisationerna, men bara deras medieverksamhet, inte deras väpnade kamp.

Ska man dömas till fängelse för att man vill ge pengar till en radiostation i Colombia och ett tryckeri i Palestina? Colombianska Farc och palestinska PFLP har gjort sig skyldiga till krigs- och terroristhandlingar men inga pengar hade utbetalats. Uppenbart ingick insamlingen i en politisk opinionsbildning för att lyfta debatten om just de terrorlagar som nu slog till kring aktivisterna.

Vad bör räknas som terrorbrott? Att nämna Farc och PFPL? Att tycka att kamp kan vara rimlig gentemot två korrupta och repressiva stater? Är någon form av motstånd längre legitim ens gentemot en återfallsförbytande terrorstat som Israel?

Om jag skänker mitt skrivarvode för den här artikeln till Farc, ska jag kunna dömas till fängelse då? Om jag säger att jag tänker skänka mitt arvode, men inte gör det, är den ändå olaglig?

Daniel Suhonen