ÅSIKT

Vittnesmål från skräcksalongerna

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

De anställdas egna ord om det cyniska utnyttjandet

Foto: Berns Salonger.

I debatten om den fackliga blockaden mot Berns Salonger (se länkar) hävdar vd:n Yvonne Sörensen halsstarrigt att ingen papperslös invandrare varit anställd på restaurangen. Vad hon inte säger är att de papperslösa som konflikten gäller varit anställda av olika bemanningsföretag, anlitade av, och med arbetsledarkontor på Berns.

I skriften Berns sett med andra ögon har Stockholms Hotell- och Restaurangarbetarsyndikat av SAC samlat sju restaurangarbetares egna berättelser om sin tid på Berns mellan 2003 och 2009.

Alla sju berättar om cyniskt utnyttjande, en lön på 70 kr i timmen, dag som natt. De som diskade, serverade, möblerade och städade på Berns kunde arbeta 15-20 timmar i sträck och sova över på en kartongbit i förrådet. På lönespecifikationerna skiftade namnen på bemanningsföretagen men de timmar och löner som redovisades hade ingenting att göra med de verkliga pengar som utbetalades. Få vågade klaga. När SAC började bråka blev villkoren något bättre, men de som organiserade sig sparkades.

Man förstår att Berns vill dölja och förneka vad som pågick och möjligen pågår bakom festkulisserna

Vittnesmålen, som också kan läsas på SAC:s hemsida är anonymiserade på grund av risken för svartlistning. En tryckt version med namn och bilder har överlämnats till Svenska Pen som avbokat Berns i väntan på mer fakta om flyktingutnyttjandet.