Gifter med mänskligt ansikte

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Dagens Gormander

Regeringen har lanserat professor Hans-Olov Adami som kandidat för chefsstolen i WHO:s organ för cancerprevention, IARC (International Agency for Research on Cancer). Det är IARC som gör listor över farliga ämnen och varnar världen när gränsvärdena överskrids.

Är man chef för IARC har man en nyckelroll när det gäller global folkhälsa.

Nu hävdar kritiker att Adami delar ut frisedlar åt kemiföretag som producerar gift. Adami får pengar från giftföretagen, som vill ha oberoende fors-kare på lönelistan. Uppgiften är att lansera gifter med mänskligt ansikte.

Gång på gång har forskarvärlden krävt att Adami ska redovisa sina kontakter med giftfabrikerna, men han har vägrat.

Nu är han jättearg. Inför medicinjournalisternas förening menade han nyligen att journalisterna använder Hells Angelsmetoder, hot, lögner och ohövlighet. Han påstod också att den tidigare chefen för IARC var gammal kommunist och det var därför denne bråkade om kemiföretagens gifter. Vid mötet medgav han att han fått betalt av klorindustrin, men vad är det med det då? sa han. Det spelar väl ingen roll varifrån pengarna kommer.

Tre fjärdedelar av forskning och utveckling betalas i dag av industrin. Alla forskare måste ha pengar. Annars kan man inte forska. Hur ska man kunna vara oberoende utan pengar. En av Adamis kollegor, professor John Wahren, fick pengar av Philip Morris och jobbade som konsult åt företaget.

Adamis affärsidé är oslagbar. Han hjälper kemiindustrin att sälja mer gift. Och sen far han hem och sponsras av Cancerfonden för att forska mot den cancer som gifterna orsakar. Det är en framgångssaga där himlen är taket.

En stor amerikansk konsultbyrå,

Exponent, företräder en rad kemiföretag och brukar anlita forskare för att ifrågasätta cancerlarm. I september 2001 reste Adami till ett symposium om miljögifter, Dioxin 2001, där han hävdade att dioxin inte är förknippat med några hälsorisker.

Exponent betalade resan och gav honom konsultarvode.

Han har också skrivit en rapport om dioxiner, Dioxin and Cancer. Klorindustrin vill övertyga miljömyndigheterna i USA om att dioxin inte är så farligt. Det är här de oberoende forskarna kommer in. Det kallas greenwashing. Man tvättar gifterna rena från misstankar och gör dem gröna och nästan hälsosamma.

Dessutom sitter Adami i de internationella kemiföretagens vetenskapliga råd, LRI. Han är tung i vetenskapsvärlden. Så tung att han hotar att falla framstupa.

Nu är han alltså regeringens man. Jag har informellt fått klartecken att Vetenskapsrådet stödjer hans kandidatur, säger Cecilia Halle, departementssekreterare på Socialdepartementet (Dagens Forskning nr 5, 2003).

Det gör vi inte alls, säger Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare i Vetenskapsrådet. Ingen av dekanerna på landets medicinska fakulteter vill sluta upp bakom honom.

Kjell Öberg, dekanus för den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet säger att konsultverksamheten åt amerikansk industri har legat Adami i fatet och dessutom det faktum att han vägrat redovisa sina kontakter.

Det var Hans Wigzell, rektor för Karolinska institutet, som värvade Adami till sin vetenskapspark. Wigzell drömmer om att de små smulornas forskning (statligt finansierad) ska komma närmare industrin (Science 28.11.01) och därmed få del av den stora kakan. Men nu är Adami körd. Wigzell vill bli av med honom och därför skrev han till regeringen och tyckte att Adami borde bli chef inom WHO. Och Wigzells fru Kerstin, som råkar vara chef för Socialstyrelsen, lobbar för Adami i WHO:s korridorer.

För Adami själv är det hela lite sorgligt. Han verkar inte ha en susning om varför det skulle vara kontroversiellt att stå på giftfabrikernas lönelista.

Historia är upprepning, hävdade Nietzsche. Jag minns hormoslyr, som förbjöds 1977 eftersom det innehåller dioxin (TCDD) som orsakar cancer. Skogsarbetarna sades bli skalliga, skogens kammar var klippta som Gyllenhammar och faunan dog.

Hormoslyr tillverkades av BT Kemi i Teckomatorp och företagets danske vd, Lars Foss, framträdde i tv och drack hormoslyr. Ett tag därefter avled han i cancer.

Hormoslyr slog aldrig igenom som måltidsdryck. Men det kanske kommer. Om Adami blir chef inom WHO.

Fotnot: vill du veta mer, logga in på följande adresser: http://www.gbg.bonet.se/bwf/art/industrialTies.html

och www.medikament.nu

Doktor Gormander