ÅSIKT

Pessimismen är en realism

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Pessimism är en genomreflekterad åskådning - inget för psykiatrin att bota. Skarpa dysterkvistar som Arthur Schopenhauer och E M Cioran inspirerades av missanpassningen i tillvaron. Somliga menar att pessimismen är själva motorn för det filosofiska tänkandet. Funnes icke problem och lidande, orättvisor och död, varför då grubbla?

I Hjärnstorms senaste nr (83-84) prisas melankoliker, människohatare och världsföraktare. Staffan Kling genomlyser i essän Dy är världen den italienska fattiggreven Leopardis verk och framhåller särskilt hans "sköna, tillitsfulla döddikt" Det oändliga. Anna Arnman skriver om skräckfilmsregissören Clive Barker (Hellraiser) och Mats Ranland utreder i Till känslokylans lov skadorna av dumoptimismen, särskilt hos krigsherrar: "Om de vore mer kalla och kalkylerande skulle många krig undvikas, eftersom de flesta krig inte lönar sig."

Pia Bergström