ÅSIKT

Ljudets väg genom örat

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Att vi alls hör är en gåta lika stor som att ett foster överlever den krokiga och farofyllda resan ut. Öronmusslan fångar upp ljudvågorna och hörselgången leder dem fram till trumhinnan, som börjar vibrera. Trumhinnans vibrationer når innerörat via hammaren, städet och stigbygeln, vars uppgift är att förstärka och förmedla rörelserna till innerörat. Vid varje svängning trycks stigbygeln mot ovala fönstrets hinna och sätter snäckans vätska i rörelse. Inne i snäckan finns en smal och två breda vätskefyllda kanaler. I den smala kanalen sitter hörselsinnet, Cortiska organet. När vätskan i Cortiska organet sätts i rörelse börjar hårcellerna bölja som ett sädesfält. Ett känselspröt längst ut på hårcellen känner av rörelsen som omvandlas till elektriska impulser, för att skickas via hörselnerven till hjärnan. Omkring 30 000 nervtrådar går från de 15 000-20 000 hårcellerna i varje öra och sammanstrålar i hörsel- och balansnerven, som leder signalen vidare till hjärnan. Hjärnan läser av signalen och tolkar den till ljud. Men är ljudet ett verkligt ljud eller ett minne av ett ljud eller både och?

Mikael Strömberg