E-böcker åt alla

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

KULTUR

DEBATT Svensk Biblioteksförening: Förlagen hindrar utlåningen och förstör bibliotekens roll

LÅST LÄSNING Förlagen har försett e-böckerna med ett  så kallat DRM-skydd för att kontrollera spridningen. Det är fel, tycker Biblioteksföreningen.
Foto: colourbox
LÅST LÄSNING Förlagen har försett e-böckerna med ett så kallat DRM-skydd för att kontrollera spridningen. Det är fel, tycker Biblioteksföreningen.
Niclas Lindberg

Biblioteken har en central och unik roll i det demokratiska samhället för att tillgängliggöra information, kunskap och kultur till alla.

Med e-boken öppnas nya fantastiska möjligheter att sprida läsning och kunskap. Via datorer, surfplattor och smarta telefoner kan man hitta nya läsare, även bland dem som aldrig tagit sig igenom en hel pappersbok.

Nu hotas e-böckernas möjlighet att bredda tillgången till information och kunskap. Hotet består av en monopolliknande distribution, storförlagens karenstider och medvetet införda tekniska hinder som minskar tillgängligheten. Om biblioteken inte längre kan låna ut aktuella medier i olika format och i de kanaler som låntagarna själva väljer kommer bibliotekets roll som nav i kunskapssamhället att reduceras. Då blir biblioteket ett arkiv för papperskopior av äldre material.

Det skulle också innebära en utveckling som går emot regeringens ambitiösa mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Allmänhetens rätt att fritt låna böcker på folkbibliotek möjliggjordes genom att politiker vågade genomföra en inskränkning av upphovsrätten. Biblioteken kunde därmed fritt köpa in böcker för att avgiftsfritt tillhandahålla dem för utlån. Förlagens farhågor kom på skam då biblioteken sedan dess bidragit till ökad läsning och fler sålda böcker. Svensk Biblio-teksförening hoppas på en frivillig överenskommelse för att e-böckerna ska fortsätta kunna ha en självklar plats i bibliotekens utbud.

Vid tillhandahållande av pappersböcker betalar folkbiblioteket för exemplaret vid ett enda tillfälle. Man köper in vilken tryckt bok man vill och kan därefter fritt låna ut den. Staten betalar därutöver en schablonersättning till upphovsrättsinnehavaren, oftast ett förlag eller en författare.

Vi vill att regeringen säkerställer att utlåning av e-böcker också omfattas av den statliga biblioteksersättningen. Ett kunskapssamhälle i världsklass behöver därutöver en modern och långsiktig affärsmodell för e-boksutlåningen. Dagens situation är tyvärr en helt annan.

Bibliotekens oberoende inköp måste slås fast. Vid tillhandahållande av e-böcker kan biblioteken bara köpa in de e-böcker som förlagen godkänt för utlåning, och på förlagens villkor. Biblioteken förhindras genom karenser att köpa e-böcker under ett antal månader då de är nyutgivna. Biblioteken måste betala cirka 20 kronor för varje enskilt utlån. Det gör det dyrt och svårt att kontrollera och budgetera dessa löpande kostnader.

Distributörerna måste bli fler. I en väl fungerande marknad är biblioteken fria att köpa medier från flera oberoende leverantörer. För e-böcker till folkbiblioteken finns i huvudsak bara en enda distributör, Elib, som dessutom ägs av förlagen. Monopol brukar innebära fördyringar och säljaren dikterar villkoren.

Tekniken ska inte användas för att medvetet försvåra läsning. Förlagen har försett e-böckerna med ett tekniskt så kallat DRM-skydd för att kontrollera spridningen och användningen av det digitala materialet. Det flesta DRM-varianter som används är oflexibla och låser in e-boksfilerna i programvaror som är sämre anpassade, inte anpassade alls och till och med omöjliga att anpassa för vissa personer med funktionsnedsättning.

Biblioteken tillgängliggör alla e-böcker, även de som inte har en marknad. I praktiken marknadsför alltså biblioteken e-bokstitlarna åt förlagen och betalar dessutom för sin insats. Marknaden för e-böcker har bara cirka 5 000 titlar på svenska språket, medan cirka 2 miljoner titlar är på engelska.

Det uppmärksammade exemplet med den stora utlåningen av biografin över Zlatan Ibrahimovic är unikt och snarare undantaget som bekräftar huvudregeln när det gäller e-böcker på folkbiblioteken. Genom utlåning av e-böcker hjälper biblioteken till att både öka tillgängligheten till nya och populära böcker, och introducera en ny teknik till nya grupper. Detta kommer att vara till nytta för förlagen i det långa loppet.

Jag hoppas att Sveriges förläggare är beredda att ta vara på den nya teknikens möjligheter och ser bibliotekens viktiga roll för demokratin och informationsfriheten. En sak står dock redan klart: E-boken och andra digitala medier har kommit till biblioteken och dess användare för att stanna.

Niclas Lindberg

generalsekreterare

Svensk Biblioteksförening

.

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.