ÅSIKT

Bagdad sista fästet?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Irakrapporteringen ger bara en del av sanningen. I själva verket förefaller motståndet mot ockupationen eskalera. Förra året förekom, enligt amerikansk statistik, 34 131attacker från motståndsrörelserna. Över åttio procent var riktade direkt mot ockupationsstyrkorna och femton procent mot irakisk polis och militär som uppfattas som kollaboratörer.

Våren 2006 ökade motståndet ytterligare.

Läget presenteras i en uppsats av Mathias Cederholm, historiker vid Lunds universitet, och finns återgiven på Iraksolidaritets hemsida.

■ ■Frågan är hur länge USA ska kunna bita sig fast. Under de första arton månaderna av ockupationen släppte man 500 000 ton bomber vilket, enligt Cederholm, motsvarar uppemot två miljoner bomber av det lätta slag som vanligen används.

■ ■Men raserandet av en rad städer har inte knäckt motståndet och inte heller förre irakambassadörens, John Negropontes, initiativ att bygga upp hemliga dödspatruller efter förebild från Salvador. Dödspatrullerna har specialiserat sig på att företrädesvis mörda kritiska akademiker, präster, teknikexperter och journalister.

Stora delar av Irak har blivit allt svårare att vistas i för ockupanterna och därför koncentrerar man sig nu på att hålla Bagdad. General Peter W Chiarelli, näst högst i rang, säger enligt New York Times: "Våra främsta ansträngningar gäller nu Bagdad."

■ ■Därför avser man att bygga ett enormt dike runt staden. Diket runt sjumiljonerstaden ska bli nittio kilometer och för att komma in i staden blir man tvungen att passera 28 militära checkpoints.

Samtidigt har USA och dess irakiska lydregering inlett en ny offensiv i Bagdad. Tusentals soldater genomsöker nu kvarter efter kvarter.

■ ■ "Det här kommer att förstöra det som finns kvar av Bagdads ekonomiska liv", säger Albayaty Abdul Ilah, författare och medlem i Brussels Tribunal. "USA har misslyckats att militärt kontrollera Irak. De har inget val. De måste åka hem."

Gunnar Ohrlander ([email protected])