ÅSIKT

Tjernobyl-haveri på Fotografiska museet

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Tjernobyl 1986.
KULTUR

Det kunde ha blivit en bra utgångspunkt för debatt om kärnkraftens långsiktiga risker efter Fukushima. Den italienske fotografen Pierpaolo Mitticas fotoutställning Chernobyl, the hidden legacy skulle ha öppnat den första april på Fotografiska museet i Stockholm.

Fotografierna dokumenterar bland annat de övergivna bostäderna runt kraftverket i Tjernobyl.

Men så blev det inte.

Dagen före kallades han till ett möte med museets medarbetare och fick veta att utställningen ställts in. Olyckan hade förändrat förutsättningarna och museet ville inte ta risken att utmålas som spekulativt.

Det kan man förstå, men det hade knappast varit omöjligt att förklara för allmänheten att utställningen varit beslutad sedan årsskiftet. Att det hela sammanföll med olyckan i Fukushima var en ren slump – eller om man så vill, en illustration av kärnkraftens risker.

I stället illustrerar Fotografiska museet hur den offentliga debatten krackelerar av självcensur i ett samhälle som uppfattar sig vara utsatt för allvarliga hot.

Det kom aldrig något pressmeddelande om den inställda utställningen. I stället finner man här och var spår av den i form av bloggar och brutna länkar på olika håll på internet, som hänvisar till en utställning som helt enkelt inte existerar.

Mats Deland