Kultur

Karl XII, Mozart och Diana

Av: 

Zendry Svärdkrona

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

KULTUR

" vad har de gemensamt? Här är den första av sommarens frågesporter

30 frågor, 90 möjliga svar och inga priser. ÅSA LINDERBORG har komponerat sommarens första frågesport på kultursidorna. Den handlar om historia, från vikingatid till nutid. Vad räknade Gustaf V? Hur mycket sprit fick man på motboken? Vem var Anna Månsdotter? Varje fråga har endast ett rätt svar - och dem hittar i längst ner på sidan.

1. När Gustaf V fräste till sin hustru "Tyst Victoria, jag räknar!", vad gjorde han då?

1. Spelade tennis

X. Broderade korsstygn

2. Körde gocart

2. Bartolomeinatten år 1572, även kallad Blodsbröllopet i Paris, var en maktkamp med religiös inramning mellan Spanien, England och Frankrike. Den natten mördades 20 000"

1. Calvinister

X. Jesuiter

2. Hugenotter

3. Adolf Hitler hade en schäferhund, vad hette hon?

1. Marilyn

X. Leni

2. Blondie

4. År 1499 daterar man den europeiska tidsåldern på det amerikanska fastlandet då spanjorerna raskt lade land och folk under sig. Vilken indiankultur slog conquistadoren Hernán Cortés sönder?

1. Aztekerna

X. Inkaindianerna

2. Mayaindianerna

5. Den svarte medborgarrättskämpen Martin Luther King mördades 1968 i Memphis, men var föddes han?

1. Atlanta

X. New York

2. New Orleans

6. Den karthagiske krigsherren Hannibal har gjort sig känd för att han tågade mot Rom över Pyrenéerna med elefanter i sin armé. Hur många elefanter hade han med sig?

1. 37

X. 370

2. 3 700

7. Winston Churchill var inte den som spottade i glaset, men vad ville han helst att det skulle vara fyllt av?

1. Pernod

X. Champagne

2. Guinness

8. Enligt legenden är det Karl XII som en gång myntat uttrycket "Detta skall

hädanefter bliva min musik!". Vad var det som gav kungen sådan eufori?

1. Vrålet från en björn han som tolvåring ströp med bara händerna

X. Smaken av kåldolmar första gången i Bender

2. Ljudet av vinande kulor i ett krig mot Danmark

9. Vikingarna åkte gärna till Miklagård. Vad kallas det idag?

1. Novgorod

X. Konstantinopel

2. Reykjavik

10. År 1906 genomfördes en stavningsreform där öfver blev över, hvila vila och godt gott. Vad hette den ansvarige ecklesiastikministern?

1. Arvid Lindman

X. Värner Rydén

2. Fridtjuv Berg

11. Vad har Karl XII, Marilyn Monroe, Axel Danielsson, Wolfgang Amadeus Mozart, Prinsessan Diana och Bob Marley gemensamt?

1. De var dyslektiker

X. De dog vid samma ålder

2. De var födda med hjärtat på höger sida

12. I Stockholms blodbad 1520 avrättades två biskopar. Från vilka stift kom de?

1. Lund och Uppsala

X. Linköping och Västerås

2. Strängnäs och Skara

13. Med vilken rörelse förknippar vi Emmeline Pankhurst?

1. Rösträttsrörelsen

X. Idlaflickorna

2. Fredsrörelsen

14. Motboken infördes 1914. Hur många liter starksprit per kalenderkvartal fick man köpa ut maximalt?

1. Tre liter

X. Tolv liter

2. Sex liter

15. Vad hette ledaren för 1500-talets sista bondeuppror i det svenska riket, det så kallade Klubbekriget?

1. Nils Dacke

X. Jakob Ilkka

3. Gustav Schedin

16. Kina har i hela sin historia tvingats kämpa mot inkräktare och kolonialister. De första européerna, med kinesernas ord "främmande djävlar", slog sig ner permanent i Macaõ år 1557. Från vilket land kom de?

1. Portugal

X. England

2. Holland

17. Järnvägen är en av världshistoriens viktigaste uppfinningar. Med den kan såväl varor som människor, vapen och idéer fraktas. Engelsmannen George Stephenson uppfann på 1820-talet lokomotivet Rocket (Raketen). Mellan vilka sträckor gick detta första tåg?

1. New Deli och Calcutta

X. Manchester och Liverpool

2. London och Birmingham

18. År 1878 sålde Sverige sin sista koloni, S:t Barthélemy, för 320 000 franc till Frankrike. Var ligger ön?

1. Mikronesien

X. Polynesien

2. Västindien

19. Josef Dzugasjuili har blivit mer känd som

1. Tito

X. Stalin

2. Doktor Mengele

20. Kristendomen var en viktig förutsättning i statsbildningsprocessen och för att etablera kungamakten. Vilken svensk kung var först med att döpa sig?

1. Erik den helige

X. Olov Skötkonung

2. Magnus Ladulås

21. Vilket djur placerade den romerske kejsaren Caligula i senaten?

1. Häst

X. Papegoja

2. Get

22. Från vilken båt avlossades de första skotten under ryska revolutionen 1917?

1. Potemkin

X. Karabodjan

2. Aurora

23. När infördes det allmänna barnbidraget i Sverige?

1. 1917

X. 1967

2. 1947

24. Kolonialiseringen av Afrika kom igång sent och möjliggjordes bland annat av malariamedicinen, ångbåten och ny vapenteknik. Utan att råka i krig med varandra lyckades de rivaliserande europeiska staterna dela upp kontinenten mellan sig. Mycket avgjordes på en internationell konferens år 1884. Var hölls den?

1. London

X. Paris

2. Berlin

25. Profeten Muhammed flyttade år 622 till Jathrib. Vad är staden mer känd som idag?

1. Mekka

X. Medina

2. Jeriko

26. År 1887 bildades Sveriges äldsta fackförbund. Vilket?

1. Svenska typografförbundet

X. Svenska Jern- och Metallarbetareförbundet

2. Lantarbetareförbundet

27. Vad hade Benito Mussolini för yrke innan han blev italiensk diktator?

1. Advokat

X. Lärare

2. Tågmästare

28. Varför har Anna Månsdotter gått till historien?

1. Hon var den sista kvinnan som avrättades i Sverige

X. Hon var gift med Erik XIV

2. Hon var första kvinnan i Sverige med körkort

29. År 1879 utkämpades i Sundsvall vad som brukar kallas Sveriges första stora strejk. Den krossades brutalt av militär; arbetare avskedades och vräktes, tusen personer flyttade till Chicago. Vilka var det som strejkade?

1. Sågverksarbetare

X. Hamnarbetare

2. Rallare

30. Sveriges första politiska skandal utspelades i kölvattnet av Ivar Kreugers död, då det framkom att flera politiker från olika partier tagit emot ekonomiska bidrag från tändstickskungen. En av dem var den liberale statsministern. Vad hette han?

1. Karl Staaff

X. C. G. Ekman

2. Sven Adolf Hedin

Svar: 1) X, 2) 2, 3) 2, 4)1, 5) 1, 6) 1, 7) X, 8) 2, 9) X, 10) 2, 11) X, 12) 2, 13) 1, 14) X, 15) X, 16) 1, 17 X, 18) 2, 19) X, 20) X, 21) 1, 22) 2, 23) 2, 24) 2, 25) X, 26) 1, 27) X, 28) 1, 29) 1, 30) X.

ANNONS EXTERN LÄNK

Njut av en god bok i sommar – Prova BookBeat gratis i en månad!

BookBeat.se

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.

Ja, tack!