ÅSIKT

Skuldfylld sensationsman

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
"Kiruna-Lasse" i Garmisch-Partenkirchen 1936.
KULTUR

En knallsensation. Så hette det när Erik Larsson, "Kiruna-Lasse", vann skidor 18 km vid OS i Garmisch-Partenkirschen 1936. Han är huvudperson i Karl-Erik Johansson i Backes roman Frestelsens berg (1983).

Titeln syftar på det kända bibelställe där djävulen tar upp Jesus på ett berg och visar världens härlighet och lovar riklig belöning mot olika gentjänster. Larsson kom ur laestadiansk miljö, och där sågs inte idrottsframgångar med blida ögon, det var självförgudning och världslig fåfänga.

Larsson utkämpar trosstrider med sig själv inför sin sociala upphöjelse och prisbordens lockelser. Till slut blir han Skulden och Botgöringen personifierad, ser skidsporten som djävulen själv och äran och berömmelsen som hans bländverk. Han slutade tävla men fick ha medaljen kvar, dock undangömd.

Gunder Andersson