ÅSIKT

Vindkraftverk

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Många protesterar mot vindkraftverkens fulhet och buller. Men frågan är om vindkraften inte gör mer skada under havs- och marknivån. Mekaniska ljud från turbinen genom torn och fundament går rakt ut i vattnet. Dessutom uppstår en luftfluktuation genom rotorbladen mot vattenytan. Fast den är mycket svag på grund av att vatten och luft har olika akustisk impedans.

Monopilen - ett ihåligt stålrör nedstucket i botten - skapar mycket brum i frekvensomfånget 50-500 Hz. Det hör vi ganska påtagligt. Värre är det med gravitationsfundament av betong eller stålkonstruktioner fyllda med grus och sten och som brummar i 50 Hz. De hörs inte, men vibrerar i hela kroppen i stället. Lägg därtill den adderade ljudmassan som uppstår när bakgrundsbruset blandas med turbinljudet, som kan vara så starkt som 110 dB 50 meter från kraftverket. Det är svårt att förutsäga skadorna, men ålar och torskar och andra marina invånare har nu börjat simma vilse på grund av den akustiska aktiviteten under ytan. "Ljuden kan dock ha påverkan på fiskars möjligheter att kommunicera på långa avstånd, oklart dock vilka effekter detta kan ha." (Karlskrona vindkraft offshore sid 6.) Och hur går det med vattnets mest ljudkänsliga individer, kräftorna och krabborna?

Mikael Strömberg