ÅSIKT

Påven eller Blair?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Förenta staterna driver fram krig mot Irak. Sedan länge genomför också Förenta staterna och Storbritannien luftangrepp utan stöd i formell folkrätt.

Detta krig innebär lidande och död för folket i Irak; det hotar liv och säkerhet för alla folk i regionen; i förlängningen också för all världens folk; även det svenska.

De som driver kriget talar om frihet, fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Detta frasmakeri måste avslöjas inför allt folket för fredens skull. Dels genom att tydliggöra de verkliga intressen i Förenta staterna vilka driver fram kriget; det militärindustriella komplexet, oljeindustrin, makten över vattnet, geopolitiken (läs Brzezinski!). Dels genom att med exempel visa att det är med så ädla ord krigspropagandan alltid arbetat: Mussolini sade sig gå i krig mot Abessinien för att bekämpa slaveriet; Japan gick i krig för att befria de asiatiska folken från kolonialismen; tsaren gick i krig för de små folkens frihet.

Den pågående internationella folkliga opinionsmobiliseringen kan hindra krigsutbrottet respektive tvinga fram krigsivrarnas reträtt. Erfarenheten visar att detta är möjligt. För femtio år sedan bidrog en världsomfattande - och av krigsvänner förtalad - kampanj att förhindra det planerade kärnvapenkriget. För trettio år sedan bidrog en likaledes världsomfattande kampanj till att Förenta staterna tvangs retirera från Sydostasien.

I detta fredsarbete är det nödvändigt med bredast möjliga samarbete. Påven i Rom och den svenska ärkebiskopen i Uppsala bidrar till kampen mot kriget. Vem står då som vän på folkens och fredens sida? Påven eller Blair?

Jan Myrdal , [email protected] ([email protected])