Ordningen snart återställd i Svenska Akademien

Claes Wahlin om en institution med ett rykte att återupprätta

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Grupparbete är inte lätt. Meningar går isär, konflikter uppstår, i bästa fall nås en kompromiss. Den utvidgade Nobelkommitté som sjösattes 2018 höll halva tiden. Av de externa krafter som städslades, Gun-Britt Sundström, Kristoffer Leandoer, Rebecka Kärde, Mikaela Blomqvist och Henrik Petersen återstår blott de tre sistnämnda.

Tillsammans med akademiledamöterna Per Wästberg, Jesper Svenbro, Anders Olsson och Mats Malm presenteras i morgon 2020 års Nobelpristagare i litteratur. Denna med externa personer tillsatta kommitté var ett sätt att rädda varumärket. Nobelstiftelsen ville fjärma litteraturpriset från krisen. Detta trots att akademiens litterära kompetens var ograverad.

Så vitt jag har begripit fick den utvidgade kommittén en lista på kring 20 namn att utgå ifrån. Att på så kort tid ta del av den långa listan – rimligen en lista med ett par hundra namn – vore ogenomförbart, närapå hänsynslöst.

Akademien hade inför 2018 och 2019 års Nobelpris att fastställa valet av de kandidater kommittén kommit fram till, alltså inte som brukligt rösta mellan fem kandidater vid ordinarie sammankomst. Rimligen är valet i år betydligt smidigare än förra årets två tillkännagivanden. De diskussioner som fördes den gången lämnade nog kvar högst ett par, tre namn att enas kring. Huruvida Akademien i år återgår till den traditionella ordningen där samtliga ledamöter röstar utifrån en kort lista eller ej, är oklart, och heller inte särskilt intressant.

Spekulationer må förekomma, att efter två europeiska prosaister är dags för en utomeuropeisk författare, helst en lyriker. Men som Akademien ofta ha erinrat om tar man inga hänsyn till annat än det estetiska. Det ska vara en författare av högsta klass, helt enkelt.

Vägen till korta listan är lång. De som har rätt att ställa förslag, förutom Akademien själv, är tidigare Nobelpristagare, litteraturprofessorer, andra akademier och ordföranden för författarförbund runt om i världen. Många av de som till slut får priset har stått upptagna på listan sedan länge.

Givetvis har Akademien också alltid använt sig av utomstående vid arbetet med att utse en Nobelpristagare. Man tar in omdömen från experter på de kandidater som man antingen vill gå vidare med, eller där Akademien inser sin brist på kompetens.

En ny Nobelkommitté kommer att presenteras senare i höst. Det finns ingenting som tyder på att den skulle bestå av andra än akademiledamöter. Ordningen kring Nobelpriset är därmed återställd. När sedan två nya ledamöter har valts in är sällskapet fullständigt och ryktet, får man hoppas, på god väg att återupprättas.

Publisert:

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.