”Arbetsklimatet är genomgående glatt, otvunget och trevligt”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

KULTUR

Ax:son Johnson-stiftelsens personalchef Karl Olov Larsson svar på Aftonbladets frågor

Kurt Almqvist, vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har inte velat ge någon intervju till Aftonbladet.

Vi har däremot fått maila frågor till tidningen Axess.

Här publicerar vi svar som inkommit via mail från stiftelsens personalchef, Karl Olov Larsson.

Varför sade Johan Lundberg upp sig som redaktör för Axess?

Stämmer det som skrivits på bloggen Dagens opinion att Lundbergs mail gåtts igenom och att han tvingats lämna tillbaka böcker, samt kläder med kvitton som visar att de tvättats?

SVAR: Johan Lundberg hade avtal om 2 x 3 år som chefredaktör. Han fick också rätt till extra lön fram till juli 2013. Vi för en dialog om att han ska ansöka om forskningsmedel för ett projekt på universitetet till hösten 2013.

När han lämnade så ombads han i enlighet med avtal att återlämna företagets egendom som han hade hemma. Han hade lånat hem ett stort antal böcker från biblioteket och ombads återlämna dessa. Alla skribenter behåller alltid recensionsexemplaren. Johan återlämnade böckerna.

Johan hade också, utan företagets vetskap lånat ett tiotal scenkläder som han hade använt privat. Han lämnade tillbaka dessa i smutsigt tillstånd. Han fick frågan om han tyckte att det var lämpligt att inte tvätta dem. Han har inte tvingats betala någon tvätt.

Inkommande mail till Johan vidarebefordras av ansvarige utgivaren och tf. chefredaktören i enlighet med de principer som gäller för källskydd. Privat mail vidarebefordras också till Johan.

Är stiftelsens ledning medveten om att många före detta anställda säger sig ha mått fruktansvärt dåligt under sin tid på stiftelsen?
SVAR: På alla arbetsplatser förekommer problem från tid till annan. Säkert också på Aftonbladet. De problem som framförts till mig har jag sökt hantera.

”Mobbning” är ord flera personer som Aftonbladet varit i kontakt med använder för att beskriva hur de behandlats av ledningen. Vad är din kommentar till det?

SVAR: Se föregående svar men arbetsklimatet är genomgående glatt, otvunget och trevligt.

Aftonbladet har även pratat med f d medarbetare som blivit deprimerade och känt sig tvungna att säga upp sig på grund av arbetsklimatet. Kommentar?

SVAR: Se föregående svar

Vad har ni för resurser att ta hand om medarbetare som mår dåligt?

SVAR: Se föregående svar

■ ■ ■

Flera f d medarbetare säger att Karl Olov Larsson och Kurt Almqvist vägrat att prata i telefon med folk som vill ha tag på er. Kommentar?

SVAR: Alla får svar som söker oss. I en eller annan form, telefon, möten eller mail. Men vi har en växel och svarar vi inte så går det bra att maila och stämma träff eller så ringer vi upp.


Upplever du själv att arbetet på stiftelsen varit konfliktfyllt?

SVAR: Som på Aftonbladet

■ ■ ■

Varför har ni en stämpelklocka på stiftelsen?

SVAR: Många arbetar hemma så de använder inte stämpelklockan. En del använder klockan för att hålla koll på arbetstiden. Andra skriver upp sina tider för hand. Alla rapporterar dock förstås in sin arbetstid.

Betalar ni ut semesterersättning till samtliga medarbetare?

SVAR: Ekonomiavdelningen hanterar semester och löner, principen är förstås att alla sociala avgifter, skatter och semesterersättningar ska betalas ut.

Vad har ni för anställningsformer på stiftelsen? Blir medarbetarna fast anställda eller jobbar de på kontrakt?

SVAR: Olika anställningsformer förekommer beroende på arbetets natur. Liksom på Aftonbladet. Många skribenter och redaktörer vill dock ha egen firma eftersom de också har andra uppdrag.

Får de välja anställningsform?

SVAR: Se föregående fråga

Åke Ortmark skriver i sin nyligen utkomna självbiografi att Karl Olov Larsson och Kurt Almqvist ägnar sig åt "management by keeping people in uncertainty”. Vad är din kommentar till den formuleringen?

SVAR: Det är som på alla arbetsplatser där uppgifterna är av den karaktär som gäller på en liten tidskrift ofrånkomligt att man som ansvarig chef inte alltid ge långtgående besked som självklart en del medarbetare skulle önska och en naturlig del av en intellektuell och kulturell verksamhet. Åke är en person man inte säger åt vad han ska göra eller fråga om i en intervju!

Ortmark skriver även att stiftelsen har 80 miljoner om året till sitt förfogande. Stämmer den siffran?

SVAR: Nej, anslagen ligger på 80% av femårsperiodens utdelningar och brukar hamna på mellan 25-40 miljoner.

Axess TV har ”ledarskapsproblem” säger Åke Ortmark i en intervju. Vad är din kommentar till det?

SVAR: Se tidigare

Sänktes Åke Ortmarks lön med 55 procent som han skriver i sin bok? I så fall varför?

SVAR: Ortmark sökte upp Axess och ville lämna TV 8. Han hade 60 000 per intervju och ville själv lämna. Vi kontrollerade med ledningen hur de såg på att han lämnade. De tyckte att det var utmärkt. Avtalet med oss var på sex månader och gällde att intervjua makthavare inom politik och näringsliv. Efterhand när Åke började skriva på sin pjäs om Napoleon tror jag det var ville han plötsligt intervjua skådespelare, regissörer och teaterchefer. Vi sade då att det inte var intressant och kunde endast erbjuda i samband med att kontraktet skulle förnyas ca 15 000 per intervju om han inte lyckades attrahera de verkligt intressanta makthavarna.

Varför avslutades forskningsprojektet Journalism & democracy under ledning av John Lloyd?

SVAR: John Lloyd fick anslag för att under tre år (2010-2012) initiera forskningsprojekt inom media och sprida forskningsresultat (vi hade tidigare finansierat ett treårigt projekt vid Oxford som John grundat inom samma ämnesområde men John fick problem med ledningen på Oxford och vi frågade då honom om han inte ville driva ett eget projekt istället). Han har erhållit 1 200 000 i personliga skattefria stipendier för att bedriva verksamheten. Nu fyra år senare har ingen av forskarna inom forskningsprojekten som John varit projektledare för levererat någon slutrapport trots påstötningar från vår sida. Han har tidigare berättat att han skulle låta publicera en skandalartikel om vi inte gav honom mera pengar. Det är väl denna artikel som du skriver antar jag. Alla erhöll ersättning enligt plan fram till 2012.

John Lloyd säger att han försökt driva projektet enligt stiftelsens önskemål men att han ytterst sällan fått någon respons på projektet från stiftelsen. Vad är din kommentar till det?

SVAR: Vi har gjort saker tillsammans i 9 år, han har moderat, intervjuat, skrivit böcker som vi har stött. I 8 år utan problem.

John är inte en person som man säger åt hur han ska göra saker! Han vill arbeta helt själv efter eget huvud och det ska en projektledare också göra inom de ramar man kommit överens om. John ville redan efter ett år i projektet Journalism and democracy (2011) att vi skulle lova att förlänga det upp till sex år men vi sade att de första tre åren måste först utvärderas. John har inte lyckats inkomma med några färdiga forskningsresultat från de olika delprojekt han initierat. Så den slutliga utvärderingen kvarstår. Vi hoppas att forskarna blir klara snart. De har fått betalt. Men visst får man misslyckats.

Lloyd säger att Karl Olov Larsson slutade svara i telefon och endast ville kommunicera via mail. Vad är din kommentar till det?

SVAR: I syfte att undvika missförstånd och ha allt dokumenterat. Det är viktigt när det gäller verksamheter med mycket pengar inblandade.

Varför uteblev betalningarna till Arkadij Ostrovskij?

SVAR: De har inte uteblivit! han fick först anslaget två gånger 72 500 för ett års forskning. Han kvitterade sedan ut 72 500 för det första halvåret. Därefter lovade John honom utan godkännande från stiftelsen 72 500 per månad! John har aldrig varit firmatecknare. Ett stipendiebelopp som aldrig någonsin utbetalats på den nivån. Vi har sammanlagt gett honom ca 265 000. Men ännu inte fått se några resultat av forskningen.

Varför uteblev betalningarna till Stephen Coleman?

SVAR: Hans ansökan avslogs efter granskning av två välmeriterade professorer inom medieforskning. Stiftelsen har aldrig lovat Coleman någonting. Men John verkar personligen ha gjort det?

John Lloyd beskriver i en intervju sitt arbete med stiftelsen så här: ”Almqvist driver organisationen precis som han vill. Allt beror på hans humör och ideer. Och de förändras från ena dagen till den andra. Vad är din kommentar till det?”

SVAR: Det projekt som styrelsen gett sitt stöd till är långsiktiga, och former, finansiering etc. är beslutade då projekten startar. Löpande projekt förutsätter en annan ständig pågående dialog med berörda medarbetare.

Lloyd beskriver kommunikationen med stiftelsen ”destruktiv, oförskämd och förolämpande”. Vad är din kommentar till det?

SVAR: Det är mycket beklagligt att John upplever det så men saken kvarstår att den oenighet som uppstått gällt nya projekt som John utan att fråga om lov startat och sedan krävt att vi skulle finansiera. Svaret har varit nej. John har aldrig varit firmatecknare.

John Lloyd skrev för ungefär ett år sedan ett brev till samtliga styrelseledamöter där han framförde sin kritik mot stiftelsen, men han fick ingen reaktion. Varför?

SVAR: Alla frågor som John ställt har han fått svar utförliga svar på. Här minns han fel.

Är det förenligt med stiftelsens stadgar att bedriva medieverksamhet med medel avsedda för forskning?

SVAR: Axess publishing ägs av Nordstjernan och inte av stiftelsen.

Stiftelsen är inte en forskningsstiftelse utan en allmännyttig stiftelse och finansierar humaniora och samhällsvetenskap samt spridning av forskningsresultat som ligger inom ramen av den tredje uppgiften som är en del av forsningsrekvisitet.

Se stiftelsens strategi:

The Foundations vision is to support individuals, ideas and humanistic projects that run the risk of finding themselves outside current trends, but which, in the long-term, are deemed to be of decisive benefit to the public interest by preserving traditions and by renewing and developing society. The motto is excellence and access.

The Foundation focuses on a small number of humanistic areas and projects that have prospects of providing effects deemed to be long-term and of high quality. Driven by a sense of civic responsibility, the Foundation is to conduct activities of long-term, decisive importance for the development of society from a comparative international perspective.

A community thrives on human encounters. The Foundation is to constitute a forum for independent, intellectual and spiritual discussion in Sweden, for which an important element is to introduce the international, interdisciplinary humanist debate.

Har ni betalat ut forskningsstipendier för arbetsuppgifter som inte är forskning?

SVAR: Forskningsstipendier avser forskning. Sedan kan man ge stipendier och anslag till direkt administration av ett projekt etc. också utan problem. Vi stöder också ungdomars utbildning och ger anslag till universitet etc. i enlighet med stiftelsens stadgar.

Vad är ledningens mål med stiftelsen? Är fokus fortfarande på forskning eller är det numera media?

SVAR: Se föregående frågor.

Karl Olov Larsson

COO Axess Publishing

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.