ÅSIKT

Äntligen en introduktion till Calvino

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Författaren som försökte avskaffa författarpersonen

Foto: Värd att uppmärksamma.

Ett av 1900-talets största författarskap är Italo Calvinos. Få författare i modern tid äger hans lätthet, elegans och förmåga att konstruera sina noveller och romaner utan att minsta skruv i byggnadsställningarna skymtar. Fantasi och samhällskritik möts i en sällsam förening i romaner som Den tudelade visconten, Klätterbaronen - som beslutar sig för att leva bland träden resten av sitt liv - eller mästerverket Om en vinternatt en resande.

Valfrändskaper finns naturligtvis, Borges, Oulipo-gruppen eller folksagan. Han var aktiv bland partisanerna mot fascisterna, medlem i det italienska kommunistpartiet, arbetade länge på förlag och var tidvis verksam som journalist. Men de biografiska omständigheterna - Calvino försökte avskaffa författarpersonen, texterna var nog - spelar liten, om ens någon roll vid läsningen av hans böcker.

Torbjörn Elensky har i H:ströms förlags serie Litterära profiler skrivit den första svenska introduktionen till Calvino. Det är på tiden. I korta, kronologiska kapitel varvas Calvinos utgivning med var han befann sig i livet. Elensky är försiktig med att blanda ihop liv och dikt, han avstår heller inte från att, som Calvino själv i sina fiktioner, lämna ett och annat öppet åt läsaren. Möjligen ger volymen mer för den som läst Calvino, för de som så inte har kan man bara känna avund inför upptäckten.