Som man frågar får man svar

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

”Vi har länge tagit avstånd från vit makt-rörelsens aktiviteter och våld... Men lika länge har vi romantiserat och bagatelliserat det våld som autonoma grupper utsätter samhällsföreträdare för.” Så kommenterade Nyamko Sabuni den rapport om politiskt motiverade brott som hon beställt och som överlämnades i måndags.

Tja, tar man rapporten på orden är det kanske inte så konstigt i så fall.

Å ena sidan nazister med tillgång till vapen och sprängmedel, som begår klart fler våldsbrott och hot, som dödat eller försökt döda 14 personer på tio år. Som vänder sitt våld mot breda samhällsgrupper – HBT-personer, invandrare och vänsteraktivister – och som dessutom begår mängder av brott som inte är politiskt motiverade. Å andra sidan de autonoma, som främst angriper högerextremister och ibland även poliser och politiker, vars våld är mindre grovt, som saknar riktiga vapen och som är betydligt mindre allmänkriminella.

Att rapportförfattarna – från Säpo och Brottsförebyggande rådet – sedan framhäver likheter mellan grupperingarna är en annan sak. Dessa fakta kommer man ändå inte förbi.

Rapporten är något av ett hastjobb. Suggestiva textsjok om hur aktivisterna tänker bygger till exempel på intervjuer med tio aktivister. Här finns också märkligheter om att reclaimfester alltid skulle leda till skadegörelse, att Osynliga Partiet skulle ha utfört ”våldsamheter” och att det skulle finnas ett brott som heter olaga demonstration. Man bygger okritiskt på omstridda journalistiska verk av Anna-Lena Lodenius och Magnus Sandelin – som råkar driva samma kålsuparteori som den Sabuni sprider.

Nyheten är att den autonoma vänsterns våld enligt den nya rapporten verkar ha trappats upp jämfört med Vitmaktvåldet. I Säpos rapport från 2005 stod högern för oändligt mycket mer våld. I den nya rapporten är skillnaden mindre.

Men om det beror på olika mätmetoder eller om det rör sig om en verklig förändring – vilket vore djupt oroande och vilket några dåd på senare år faktiskt tyder på – har varken rapporten eller de myndighetsföreträdare jag kunde nå under gårdagen något svar på.

Petter Larsson