ÅSIKT

Mer om läget i Asien

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Gula floden - för första gången har industrier bötfällts för utsläpp i den.
KULTUR

■ ■Vill man, apropå Asienveckan i P1, ha fler fakta om det ostasiatiska undret kan man läsa Worldwatch Institute´s årsrapport State of the World 2006 med fokus på Kina och Indien. Eller Lester Browns Plan B 2: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble (Norton & Co, 2006).

I bägge fallen får man raskt veta att det behövs ett par planeter till, om dom ska ha det som vi. Men bägge har också vissa hoppfulla tongångar.

Lester Brown har en ambitiös och genomtänkt plan för hur planeten ska baxas på rätt köl.

State of the World rapporterar om en växande miljömedvetenhet i Kina med vackra slogans uppifrån och en alltmer myllrande rörelse underifrån.

■ ■Villkoren är ju lite speciella. Gröna grupper, som vuxit kraftigt efter 2000, tvingas gå en balansgång mellan att arbeta med regeringen i så kallade GONGO´s (governmental NGO´s!) för att sätta press på lokala myndigheter och industrier och att protestera mot regeringen.

Med internet och mobiler kan sofistikerade så kallade netizen grops operera utanför myndigheternas radar, sprida kunskap och till och med organisera kampanjer.

■ ■Några framgångar kan noteras.

Ett stort dammprojekt på Nujiang-floden, en av de sista otämjda floderna i Kina, som just kommit på Unescos världsarvslista, har stoppats, åtminstone temporärt.

En unik skog i British Columbia, Great Bear Forest, som skulle bli olympiaby i Beijing, räddades genom samarbete mellan miljögrupper i Kanada och Kina.

I ett domslut nyligen tvingades två industrier faktiskt för första gången betala böter (om än låga) för ett utsläpp i Gula floden, som varit rutin.

Lite komiskt - men relevant - är att högste miljöansvarige i Kina, Xie Zhenhua, som skrivit ett förord till årsrapporten fullt av fagert tal, sparkades efter miljöskandalen i Song-floden strax efter att hans vackra ord gått i tryck.

Kerstin Stjärne ([email protected])