Erkänner ALLT

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

MAJ WECHSELMANN om CIA och en svart fars

Khalid Sheik Mohammed, vattentorterad av CIA, ställs snart inför rätta – men vem är han egentligen?
Foto: AP
Khalid Sheik Mohammed, vattentorterad av CIA, ställs snart inför rätta – men vem är han egentligen?

Efter sex år i ett specialfängelse på Guantánamo­basen, uppfört enkom för de sex huvudpersonerna som sägs ha planerat 11 september-attentatet, ska dessa nu dömas – av en militärdomstol inne på basen. Blir det dödsdom ska fångarna även avrättas på Guantánamo – och begravas där.

För första gången sedan tillfångatagandet 2002 ska försvarsadvokater få kommunicera med fångarna. Dock har två advokater redan förbundit sig att inte fråga dem om de förhörsmetoder de utsatts för under närmare sex år.

CIA har ju redan berättat om skendränkningsmetoden, bland annat om hur det gick till när den ultimata hjärnan (the mastermind) bakom 11 september-attentatet, Khalid Sheikh Mohammed, 2003 utsattes för den hittills längsta dränkningen – i två och en halv minut (CIA i ABC-News 6 sept 2006). Enligt ett antal engelska tidningar har CIA också använt andra effektiva metoder för att få Sheikh Mohammed att tala, vilket bland annat lett till upprörda protester från Amnesty: Man lät bortföra hans två söner, 9 och 12 år gamla, och lät dem konfronteras med honom i fängelset. (Vi har alltid en barnpsykolog med oss, och barnen får den bästa tänkbara omsorg, förklarade CIA:s talesman.)

Förhörsmetoderna ledde till att Sheikh Mohammed kom upp ur vattnet och berättade ALLT!

Nämligen:

att han planerat 28 attentat, främst 11 september 2001 tillsammans med Usama bin Ladin och Mastermind nr 2, Ramzi Bin Al Ship.

att han med högra handen alldeles själv huggit huvudet av journalisten Daniel Pearle (Aftonbladet 15 maj 2007), en historia som Pearles familj för övrigt inte tror på.

att han planerade nattklubbsbombningarna på Bali 2002.

att han även var med om att planera attentat mot Empire State Building, Panamakanalen, New Yorks börs, Heathrows flygplats i London – plus mord på dåvarande president Jimmy Carter 1980 (då var Sheikh Mohammed 16 år) och därefter på Bill Clinton 1994 ... och dessutom mord på påven Johannes Paulus och president Pervez Musharraf.

Hans bekännelse fyllde 27 sidor varav delar citerats i 9/11-kommissionens rapport – utan några kritiska kommentarer. Men det påpekas att kommissionsmedlemmarna aldrig tilläts träffa Khalid Sheikh Mohammed.

Här finns ytterligare en pinsam fråga: är Sheikh Mohammed verkligen identisk med den fånge som utlämnats till USA från Pakistan?

Redan i mars 2003 gick Robert Fisk ut i Independent med grava tvivel. Han var övertygad om att den man som utlämnades till USA i själva verket var en medlem av den pakistanska underättelsetjänsten ISI.

När en belöning på 25 miljoner dollar utlovades för gripandet av Sheikh Mohammed 2002 gjorde ett enormt uppbåd av pakistansk polis och militär räder mot misstänkta hus i Karachi och Rawalpindi, beskrivna i sensationsartiklar i inhemska och utländska tidningar. Räderna, som skedde under ett halvår, innebar en massiv beskjutning av privathus och en rad tidningar ansåg sig kunna bevisa att Sheikh Mohammed hade dött – efter att ha skrivit sitt eget namn på en vägg i blod.

I den officiella versionen från pakistanska polisen filmades han levande medan han arresterades, men av något skäl syns han enbart bakifrån – någon identitet går inte att urskilja.

En sluten rättegång mot sex påstådda konspiratörer, vilkas lik ska begravas på Guantánamo – ska det få världsopinionen att tro att rättvisa har skipats?

Maj Wechselmann

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturredaktion guide till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.