ÅSIKT

Bara kön räcker inte

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Det räcker inte för feminister att bara tala om kön. I en intressant men inte helt enkel artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift kritiserar litteraturvetaren Rita Felski könsskillnadsteoretiker för att sätta distinktionen man/kvinna främst. Sedan fyller de bara på med klass, etnicitet och sexualitet. Det blir en återvändsgränd.

I den postkoloniala feminismen ser Felski en möjlighet. När kön flätas samman med etnicitet, klass och religion ifrågasätts de västerländska feministiska berättelserna om mäns makt och kvinnors maktlöshet. Den vita feminismen måste lära sig att hantera skillnad - och förstå att kulturella utbyten inte sker på lika villkor.