ÅSIKT

Elefanterna visar vägen

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Foto: AP
Orsakade upplopp i Skänninge 1806.
KULTUR

I Skänninge i Östergötland uppstod 1806 våldsamma kravaller när besvikna cirkusbesökare inte hade råd att betala för att titta på en elefant. Händelsen har fått ge namn åt den nyutkomna antologin Det stora elefantupploppet (Pluribus förlag, red. Andrés Brink Pinto och Magnus Olofsson). Boken beskriver spontana upplopp under 1800-talet, förutom elefantupploppet bland annat kravallerna i Kungsträdgården i Stockholm 1868. Författarna är yngre, radikala historiker knutna till Lunds universitet. Trots det är boken föredömligt oakademisk och välskriven.
 

Under 1970-talet kom det ofta ut sådana här böcker. Men i dag har arbetarrörelsen och vänstern nästan helt tappat intresset för att skriva historia, vilket är bekymrande.

Därför får man vara glad för den här boken, även om det mest relevanta för dagens vänster egentligen borde vara att studera den organiserade arbetarrörelsen under 1900-talet, både dess framgångar och dess svårigheter.

En enda antologi gör ingen vänstervåg. Men det är bara att hoppas att Det stora elefantupploppet senare kommer att visa sig ha varit ett tecken i tiden.

Kalle Holmqvist