ÅSIKT

Hur länge ska de få härja fritt?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Referensgruppen för tidskriftsstöd inom Statens kulturråd slår rekord i korruption. Man delar ut produktionsstöd till kulturtidskrifter som man själv är knuten till.

Av referensgruppens sju medlemmar är fyra jäviga i flera fall, vilket Statens kulturråd erkänner i sina egna handlingar. Rådet anser dock att det trollat bort det pinsamma förhållandet genom att dessa medlemmar går ut när deras tidskrifter behandlas.

Uppenbarligen är det svängdörrar vid sammanträdena.

Och den som går ut kan räkna med att den aktuella tidskriften får en rejäl dusör.

■ ■I samband med fördelningen av produktionsstöd 2007 meddelar Statens kulturråd att följande medlemmar i referensgruppen är jäviga för att de antagligen jobbar med eller har annan kontakt med:

Lars Gustaf Andersson ( Film International, Lyrikvännen, Aorta, Kritiker/Ariel), Viktoria Jäderling ( Re:Public Service), David Karlsson ( Ord & Bild), Aleksander Motturi ( Glänta, Dokument, Aorta).

Film International får 500 000 kr i årligt stöd, en exceptionellt hög siffra – särskilt när de flesta tidskrifterna får mellan 25 000 och 50 000 kr. David Karlsson var i många år redaktör för Ord & Bild och har sedan under en rad år, och även vid detta fördelningstillfälle, fungerat som ordförande i referensgruppen. I år fick Ord & Bild 550 000 kr. Tidskriften Glänta 600 000 kr.

Hur länge ska dessa korrumperade smakdomare få härja fritt?

Bo Axelsson