ÅSIKT

Störande kampanj

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Designårets första utställning i Stockholm har öppnat. Den har ett finfint namn på engelska, Please disturb, och ska visst vara till för att rekrytera människor från de lägre klasserna till det överklassnöje som design hittills utgjort på våra formskolor.

Ett av knepen är att ställa ut stolar i förorter för att människor ska få vandalisera dem. "Det är något vackert i det", säger en av de ansvariga till Dagens Nyheter. "Det värsta som kan hända är att inget händer."

Ska mer vandalism i förorterna lyfta de skolor som befolkas av unga från tjusigare, icke vandaliserade bostadsområden?

Borde man inte vädja till andra sidor hos dessa underprivilegierade som ska få chansen att rita möbler i böjträ och nya diskborstar?

Kanske är det för starkt att säga att det stinker av klassförakt.

Men något är det som stör oss.