ÅSIKT

Grönsaker – räddningen för bilens huvudstad

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

För första gången i historien lever nu fler människor i städerna än på landsbygden. Samtidigt krymper många städer. I Detroit, tidigare bilindustrins huvudstad, har fenomenet gått så långt att man till och med talar om ”stadsprärier”, övergiven stadsmark som nu återvänt till vildmarken. För nästan alla lämnar Detroit, till och med de döda sägs det, detta då många tar med sig sina anhörigas gravar när de lämnar staden.

Samtidigt lockas nytänkare av de tomma ytorna. Organisationen Urban farming, som har sitt högkvarter i Detroit, drar nu nytta av stadens bördiga mylla för att odla mat till de många fattiga.

På samma gång odlar stadspionjärerna på egen hand i övergivna trädgårdar. Bilfabrikens löpande band har aldrig känts mer avlägsna.

Ett liknande initiativ i Sverige är ”The Allotment Plot”, vars mål är att uppmuntra medborgarna till att odla ekologiskt i städerna. Stadsodlingar som dessa är småskaliga, och än så länge är ingen stad i världen till fullo självförsörjande. Men Detroit har alla möjligheter att bli först med att producera all mat inom stadens gränser, skriver historikern Mark Dowie i en essä i Guernica.

Oväntat nog är det alltså i det som tidigare var bilindustrins centrum som den gröna vågen nu ses som en räddning. I finanskrisens spår har den amerikanska livsstilen, att leva på sin konsumtion snarare än sin produktion, visat sig ohållbar.

Kanske är det dags att odla sin egen trädgård? Detroit har chans att växla ned.

Ellen Albertsdóttir