ÅSIKT

Påven flirtar med Förintelsens förnekare

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Påven.
KULTUR

Härförleden besökte påven Benedictus XVI, eller Joseph Ratzinger som han egentligen heter, sitt hemland Tyskland. Som vanligt följde karnevalsscener, men även kritik. Föga förvånande hamnade den katolska kyrkans förhållningssätt till Förintelsen på diskussionstapeten.

Att Ratzinger förordar en saligförklaring av Pius XII (påve 1939–1958), starkt kritiserad för att passivt ha åsett den nazistiska judeutrotningen, skaver. Stör gör även det faktum att Ratzinger kort tid efter sitt påvetillträde inledde en försoningsprocess med de kontroversiella Piusbröderna. Som ”Uppdrag granskning” avslöjade häromåret härbärgerar sammanslutningen bland andra Förintelseförnekaren Richard Williamson.

I konservativa katolska kretsar, vilka välkomnar närmandet, framställer man gärna Williamson som en främmande fågel; ensam och extrem. Vederhäftiga veckotidningen Die Zeit kan dock visa att så inte är fallet. En framstående företrädare för Piusbröderna brännmärker på bekant antisemitiskt maner judarna som antikrists aktivister.

Överhuvudet i Tyskland, pater Franz Schmidberge, önskar upprättandet av en teokrati där våldsmonopolet inte utgår från folket utan från Gud. Den sekulära staten, dess upplysningsideal och grundläggande friheter, har många fiender i vår samtid.

Fredrik Persson