ÅSIKT

Kritik tystas med stödslakt

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

De dristade sig att kritisera
regeringen - resultatet:
strypta bidrag och tidningsdöd

TYSTADE TIDNINGAR Tidningarna Aurora, Post Scriptum och Serum riktade alla kritik mot regeringens stöd av kulturtidskrifter. I dag finns endast Aurora kvar.

Sverige har en lång tradition av att stödja kulturtidskrifter. Men det tidskriftsstöd som var tänkt att främja mångfald och förnyelse har på senare tid i själva verket gjort motsatsen. Tidskrifter som har störst bidrag och bidrag under längst tid premieras.

Kraven riktas mot nykomlingar: kan tidskrifter med 25 000–50 000 kronor i stöd inte hålla kvalitet jämfört med de som får 500 000 kronor eller mera, så väntar minskade bidrag. Och är tidskriften kritisk mot bidragsgivaren riskerar den att bli helt utan bidrag.

l 2005 hade tidskriften Pergament ett produktionsstöd från Kulturrådet på 50 000 kr. Efter att år 2006 publicerat ett temanummer med kritik mot den statliga och kommunala kulturpolitiken drogs stödet ned till 12 500 kr. I dag har Pergament inget stöd alls.

l 2006 kom 14 nya tidskrifter in i stödformen. I dag finns bara en av dessa kvar med stöd från kulturrådet. 

l Under 2005 till 2009 riktade tidskrifterna Serum, Post Scriptum, Komma, Tidningen Boken, Ryska huset och Aurora kritik mot statens hantering av stöd till kulturtidskrifter. Resultatet blev inte en diskussion om frågan, utan dessa tidskrifter hamnade i strykklass, fick bidragen nedskurna eller inga bidrag alls. I dag finns endast Aurora kvar. 

l Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, FSK, har fått sina bidrag minskade från 350 000 kronor (2009) till 75 000 kronor (2010). Den bildades i samråd med kulturrådet för att främja tidskrifterna, men anses numera som en ”motpart” och får därmed minskade bidrag.

Precis som andra stater vill den svenska statsmakten ha stabilitet. Den vill uppvisa en palett av etablerade tidskrifter som täcker de sköna konsterna och bakom dessa en kuliss av mindre tidskrifter som ger sken av mångfald.

Men utan att tveka drar den ned eller in bidrag för dem med avvikande röster. På så sätt skrivs tidskriftspolitiken in i tystnadens kultur. Vill du i framtiden kunna läsa kritik av statlig tidskriftspolitik, så är det troligen inte i en tidskrift med stöd från kulturrådet.

Prislappen är satt.

Peo Rask

Redaktör för tidskriften Komma 2005-2011

Andreas Björsten

Redaktör för tidskriften Aurora