Mer än var tredje författare hotad

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Myndighetens undersökning visar att konstnärer tystas

Foto: CAROLINA BYRMO
Vid över hälften av händelserna med politiska motiv anges förövarna ingå i ”någon form av högerextrem eller rasistisk grupp”.

Mer än en tredjedel av Sveriges författare lever under hot eller utsätts för våld och trakasserier. Bakom denna terror återfinns främst rasister och sverigedemokrater. Det framkommer i undersökningen Hotad kultur? som Myndigheten för kulturanalys lägger fram idag.

Undersökningen som bygger på en enkät med närmare 3 000 svarande visar att 35 procent av svenska författare utsätts för hot och trakasserier. Konstnärer drabbas främst av skadegörelse. Uppemot fyra procent av författarna har utsatts för våld.

Förövarnas motiv är till största delen att de motsätter sig innehållet i författarnas eller konstnärernas arbete.

Vid över hälften av händelserna med politiska motiv anges förövarna ingå i ”någon form av högerextrem eller rasistisk grupp”, skriver myndigheten. I de fall förövarna ansågs tillhöra ett specifikt politiskt parti angavs Sverigedemokraterna i 58 procent. ”Detta kan jämföras med alternativet vänsterextremistisk grupp som angavs i fyra procent av händelserna”, skriver myndigheten. Jihadistiska motiv återfinns under ”anslutna till religiös grupp”, som ansvarar för 15 procent av händelserna.

– Detta är ett hot mot yttrandefriheten i Sverige, det handlar om att försöka tysta människor, kommenterar Ola Larsmo, ordförande i svenska PEN.

– Vi struntar i de ideologiska ursäkterna, förövarna är fiender till det öppna samhället.

De stora skillnaderna mellan gruppen rasistiska förövare och övriga bekräftas av vilka som drabbas av terrorn. Myndigheten skriver att det finns ”ett genomgående mönster – personer med utländsk bakgrund är mer utsatta”. Framför allt ökar hoten då de utsatta har utomeuropeisk bakgrund.

Enbart fem procent av de polisanmälningar som gjorts ledde till åtal.

Hela 80 procent de utsatta kulturarbetarna låter bli att polisanmäla brotten de utsätts för. Den vanligaste anledningen var att ”man inte trodde att en polisanmälan skulle leda till något”.

– Här har vi ett stort arbete att göra, säger Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius.

– Kulturdepartementet och justitiedepartementet måste samarbeta. Det behövs ökad kunskap hos rättsväsendet. Vi vill att gällande lag upprätthålls och att myndigheterna ser över lagstiftningen. Det behövs skärpt lagstiftning för vissa brott. Speciellt när de sker via nätet.

Undersökningen visar att hoten får konkreta effekter. ”14 procent av de utsatta och oroade säger att de har lämnat (eller bestämt sig för att inte ta sig an) ett specifikt uppdrag eller ämnesområde”, exemplifierar myndigheten.

Svenska PEN kommer att agera utifrån undersökningen.

– Det här har PEN vetat länge och nu får vi det bekräftat, säger Ola Larsmo. Vi tar nu fram en projektplan som ska bemöta utvecklingen i vårt eget land.

Författarförbundet vill samarbeta mer med konstnärsorganisationerna och förbättra författarnas villkor:

– Författare har ofta en osäker ekonomisk och social situation, säger Gunnar Ardelius.

– De behöver hjälp att hantera hoten. Vi kan ge information om juridik och stötta dem samt sätta press på uppdragsgivare och arrangörer, för att öka medvetenheten och ge professionellt stöd.

Henrik Arnstad

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM