Därför ville alla bli blåsta av lyxbedragaren

Med hjälp av en essä av Jia Tolentino undersöker Tone Schunnesson en tid då bluffar premieras. En begåvad bedragare jobbar på ett sätt som gör att man inget hellre vill än att ge dem sina pengar, eller sin persondata eller vad bedragaren nu är ute efter.

Anna Delvey, född Sorokin, är sedan förra veckan villkorligt frigiven.