Fantasiländerna är ett sundhetstecken – gränser är inte naturliga

Här är boken om alla påhittade länder i konstvärlden

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Lars Vilks konstprojekt ”Ladonien” är ett land vars självständighet utropades 1996. Landets territorium består av skulpturparkerna Nimis och Arx.
Lars Vilks konstprojekt ”Ladonien” är ett land vars självständighet utropades 1996. Landets territorium består av skulpturparkerna Nimis och Arx.

Konstprojekt, anarkistiska upptåg, storhetsvansinne eller sociala experiment – mikronationernas särart är mångfaldig. I den eleganta lilla Mikronationer får vi följa med till en rad olika små egenhändigt utropade länder, kompletta med flagga, invånare och territorium.

Elgaland-Vargaland är liksom Lars Vilks projekt Ladonien tydliga processkonstverk, medan Sealand från början var en ockupation av ett gammalt havsfort, Seborga en by med gammal historia i det så sent enade Italien att man med dokumentens hjälp kan hävda sig vara en nation.

När en pånyttfödd nationalism börjat plåga världen, är mikronationerna ett sundhetstecken – åtminstone vill jag hoppas det. Det finns en tramsig lekfullhet på de flesta håll och ju mer nationsbegreppet tänjs desto tydligare blir det en konstruktion. På olika nivåer, naturligtvis. Att gränser i många fall sammanfaller med språk och sedvänjor, betyder inte att de är naturliga. Kataloniens strävan att vara en nation är fullt rimlig med tanke på just språk och kultur, men kanske mindre rimlig av andra skäl.


Om alla dessa pyttenationer – bokens åtta är bara ett litet axplock – verkligen skulle godkännas av andra nationer och till och med ta plats i FN vore deras existens plötsligt ointressant. Det är verksamheten på gränsen som är spännande.

En nation ska ha en permanent befolkning, ett territorium, en regering och en relation till andra stater. Det är det sista som mikronationerna stupar på – oftast finns både medborgare, flagga, valuta, presidenter och kungar. På så sätt liknar nationen konsten: själva existensen är beroende av andras godkännande. Det institutionella konstbegreppet går förenklat ut på att det som anses vara konst av en konstvärld, är konst. Och det som anses vara en nation av andra nationer är – en nation. Ett ömsesidigt bekräftande som håller ihop världen och som alltid kommer att ha utrymme för subaktiviteter.

Publisert:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.