Extrem inkompetens

Petter Larsson sågar statliga rapporten som kopplar Expo till våldsbejakande vänsterrörelser

Av: Petter Larsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

 Vänsterextrema Antifascistisk aktion, Afa, kopplas ihop med stiftelsen Expo i en ny rapport från Försvarets forskningsinstitut. ”Fullständigt absurt”, skriver Petter Larsson och råder beställaren justitieminister Morgan Johansson att genast kassera rapporten.
Foto: TT
Vänsterextrema Antifascistisk aktion, Afa, kopplas ihop med stiftelsen Expo i en ny rapport från Försvarets forskningsinstitut. ”Fullständigt absurt”, skriver Petter Larsson och råder beställaren justitieminister Morgan Johansson att genast kassera rapporten.

KULTUR

I förra veckan pekades stiftelsen Expo ut som en del i den autonoma miljön och kopplades samman med ”våldsbejakande extremism”. Det gjordes i rapporten ”Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet” från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Det är fullständigt absurt.

Expo bedriver utbildning om rasism och professionell journalistik, bekänner sig till liberaldemokratin, befolkas av personer med skilda politiska hemvister och har aldrig kunnat kopplas till några som helst våldsdåd. I styrelsen sitter bland andra Sveriges Radios förra vd och Kulturrådets förra ordförande Kerstin Brunnberg, Peter Christensen som är ekonomichef i judiska församlingen i Stockholm och Nisha Besara, Unga Klaras chef och tidigare ledarskribent på Aftonbladet. Ordförande är Charles Westin, professor emeritus i socialantropologi.

Extremister hela bunten?

Att en statlig myndighet påstår sådana dumheter är inte bara pinsamt, utan också politiskt allvarligt, eftersom de högerextrema och högerradikala grupperna nu kommer att ta rapporten som intäkt för att deras långlivade konspirationsteori om att Expo i själva verket är ett slags Stasi för den svenska vänstern är sann.


Efter att ha läst rapporten lutar jag åt att det inte är ett illasinnat, avsiktligt angrepp. Snarare handlar det om ett flagrant exempel på den även för myndigheter sällsynta inkompetens som präglar rapporten.

”Att en statlig myndighet påstår sådana dumheter är inte bara pinsamt, utan också politiskt allvarligt”

Begreppsförvirringen är påtaglig. Utomparlamentarism beskrivs till exempel som att ”det som förenar de utomparlamentariska grupperingarna är att de anser att förändringar ska göras av de berörda själva”. Verkligen? Vad är en demonstration eller en brevkampanj, om inte en uppmaning till politiker att agera? Vad är ett kyrkligt upprop för asylsökande?

Historieskrivningen är ytligare än en wikipost och svajig som en Googlesökning. Att räkna Röda brigaderna och till nöds leninisterna i RAF till den autonoma fornhistorien kan man kanske svälja – även om relevansen för dagens rörelse är försumbar. Men har någon svensk organisation någonsin hänvisat till separatisterna i ETA?


FOI talar också om 500 skadade poliser under G20-kravallerna i Hamburg. När Buzzfeed granskade uppgiften, visade det sig att majoriteten ”skadats” innan kravallerna utbröt – vanligtvis därför att de fått jobba för långa pass – och att bara 21 poliser togs ur tjänst (Aftonbladet 23 juli 2017). Mer: En antifascist som dömts för försök till dråp blir i nästa andetag ”dråpdömd”. Nazister kallas genomgående för nationalister. Och beskrivs så här: ”… individer som tillhör de nationalistiska grupperingarna (som kan ses som motsatsen till autonoma) betonar tradition, är mer konservativa och nationalistiska och tenderar att vara mer intoleranta mot minoritetsgrupper som invandrare och homosexuella”.

Nationalisterna är nationalistiska? Tenderar? Intoleranta? Här pratar vi ju om en rörelse vars medlemmar mördar homosexuella och invandrare.

Forskarna toppar sörjan med ett resonemang om att det kanske är samma personlighetstyper – eventuellt många med psykiska sjukdomar – som söker sig till vilken som helst ”extrem” rörelse, oavsett ideologiskt innehåll.

Det enda exempel de har från Sverige är att en styck vänsteraktivist ska ha blivit nazist.


Så varför blir det så här? Ett svar är att forskarna gick bet på sin uppgift. De hittar nämligen nästan ingenting om den autonoma rörelsens nätaktiviteter. Med god vilja kan kanske 16 av rapportens 47 sidor kallas för resultatredovisning, generöst layoutad med diagram och bilder (och då har de ändå räknat in djurrättsrörelsen). Den enda vettiga slutsats man drar är ett slags icke-resultat: att rörelsen är svår att granska digitalt, eftersom aktivisterna, i den mån de överhuvudtaget kommunicerar, krypterar och anonymiserar allting.

”Justitieminister Morgan Johansson, som beställt rapporten, hade skrivit den bättre själv”

Om denna relativa osynlighet har redan medieforskaren Linus Andersson skrivit fler aktuella uppsatser. Men hans studier finns inte ens omnämnda i detta hastverk.


FOI har därför tvingats fylla ut sin rapport med sådant de inte vet så mycket om. Huvudförfattarna Lisa Kaati och Nazar Akrami är dataanalytiker respektive socialpsykolog. Ingen av dem har enligt Uppsala universitets databas tidigare publicerat någon vetenskap om den autonoma rörelsen. Kaati har däremot varit projektledare för en annan av FOI:s mindre lyckade rapporter i ämnet extremism – där man lät datorer automatsöka hemsidor efter misstänkta ord, på ett sätt som förmodligen skulle klassa många förstamaj-tal som misstänkt våldsbejakande (Aftonbladet 25 mars 2017).


Varför i hela friden ska vi betala för denna amatörism?

Vi har ju redan en bättre och mer omfattande rapport om samma sak från Statens medieråd, ”Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet” (2013), där samme Linus Andersson var en av forskarna. Och det finns ju en säkerhetspolis att anlita, vars kartläggningar i jämförelse är mycket mer gedigna. Liksom en lång rad sociologer, historiker och andra rörelseforskare, som faktiskt kan något om den autonoma rörelsen: Jan Jämte, Håkan Thörn, Adrienne Sörbom, Abby Peterson, Magnus Wennerhag, Mattias Wahlström eller Andres Brink Pinto, för att bara nämna dem jag snabbt kommer på. Men bara en rännil av den kunskap som faktiskt finns har sipprat in i notapparaten.

Jag håller inte ens för uteslutet att justitieminister Morgan Johansson, som beställt rapporten, hade skrivit den bättre själv.

Nu bör han i alla fall kassera den – offentligt. Innan den gör mer skada.

Publicerad:

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.