ÅSIKT

Riktiga flyktingar, falsk politik

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Det finns riktiga flyktingar och falska flyktingar. De som inte samarbetar med staten är falska. De ska sättas åt.

Det är det måttligt dolda budskapet i den asylutredning som presenterades i går.

Den domineras av ett ensidigt statsperspektiv där flyktingar betraktas som problem, som ska skyfflas mellan länderna i EU. Den enskildes rätt att söka skydd är underordnat, för att inte säga bortsopat.

Det finns ingen anledning att bli förvånad. Sverige och EU:s asylpolitik skärps stadigt. Länderna tävlar i hårdhet. Talet om en generös asylpolitik är sedan länge tömt på all mening. Inte ens FN:s flyktingkonvention upprätthålls.

Det som irriterar statsmakten nu är att 93 procent av dem som söker asyl saknar giltiga id-handlingar och andra dokument. Det kostar utredningstid, kommunerna får hålla med lägenheter, och domstolar och polis får svårt att hålla koll på folk. Därför vill utredare Hans Emanuelsson att de asylsökande "samarbetar" för att bevisa vilka de är och hur de rest. Annars ska de bara få tillfälliga uppehållstillstånd: "Om utredningens förslag genomförs kan fortfarande personer med skyddsbehov men utan id-handlingar beviljas asyl. Det gäller i de fall då det finns goda skäl för att personer inte har handlingar, exempelvis då de flytt under väldigt pressande förhållanden, men då ska en godtagbar förklaring till dokumentlösheten ges", skriver han i Dagens Nyheter.

Att kräva dokument och samarbete kan kanske låta OK. Men i verkligheten finns goda skäl till varför papper saknas. En del stater utfärdar pass endast vid utlandsresa - och man får inget för att fly. Andra håller sig med id-handlingar som den svenska staten inte godkänner. De flyktingsmugglare som ibland

måste anlitas - eftersom det har blivit så mycket svårare att ta sig in i EU på legal väg - kräver ofta papperen tillbaka, för att försvåra kartläggning av smuggel-

rutterna och för att återanvända handlingarna. Det finns också personer som fått avslag i ett EU-land och därför söker sig till nästa. De flesta som fruktar för liv och hälsa skulle nog göra så, hellre än att sändas åter till den stat man flytt ifrån.

Statens krav på samarbetsvilja kan till exempel innebära att en skyddssökande ska genomgå en intervju på det lands ambassad från vilket han eller hon just flytt.

Det finns heller inga belägg för att särskilt många av de 93 procenten faktiskt ljuger om sin identitet. Sådant finns ingen statistik på meddelar Migrationsverkets informationsavdelning.

När tidskriften Socialpolitik i somras ställde samma fråga var svaret att de asylsökande "med få undantag" INTE ljuger om sin identitet.

Regering och riksdag kan naturligtvis göra som utredningen föreslår.

Men knappast utan att undergräva FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: "Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse."

ENVAR.

Inte bara de som har rätt papper.

Inte bara de som ger vad den svenska staten tycker är en "godtagbar" förklaring.Det finns riktiga flyktingar och falska flyktingar. De som inte samarbetar med staten är falska. De ska sättas åt.

Det är det måttligt dolda budskapet i den asylutredning som presenterades i går.

Den domineras av ett ensidigt statsperspektiv där flyktingar betraktas som problem, som ska skyfflas mellan länderna i EU. Den enskildes rätt att söka skydd är underordnat, för att inte säga bortsopat.

Det finns ingen anledning att bli förvånad. Sverige och EU:s asylpolitik skärps stadigt. Länderna tävlar i hårdhet. Talet om en generös asylpolitik är sedan länge tömt på all mening. Inte ens FN:s flyktingkonvention upprätthålls.

Det som irriterar statsmakten nu är att 93 procent av dem som söker asyl saknar giltiga id-handlingar och andra dokument. Det kostar utredningstid, kommunerna får hålla med lägenheter, och domstolar och polis får svårt att hålla koll på folk. Därför vill utredare Hans Emanuelsson att de asylsökande "samarbetar" för att bevisa vilka de är och hur de rest. Annars ska de bara få tillfälliga uppehållstillstånd: "Om utredningens förslag genomförs kan fortfarande personer med skyddsbehov men utan id-handlingar beviljas asyl. Det gäller i de fall då det finns goda skäl för att personer inte har handlingar, exempelvis då de flytt under väldigt pressande förhållanden, men då ska en godtagbar förklaring till dokumentlösheten ges", skriver han i Dagens Nyheter.

nnAtt kräva dokument och samarbete kan kanske låta OK. Men i verkligheten finns goda skäl till varför papper saknas. En del stater utfärdar pass endast vid utlandsresa - och man får inget för att fly. Andra håller sig med id-handlingar som den svenska staten inte godkänner. De flyktingsmugglare som ibland

måste anlitas - eftersom det har blivit så mycket svårare att ta sig in i EU på legal väg - kräver ofta papperen tillbaka, för att försvåra kartläggning av smuggel-

rutterna och för att återanvända handlingarna. Det finns också personer som fått avslag i ett EU-land och därför söker sig till nästa. De flesta som fruktar för liv och hälsa skulle nog göra så, hellre än att sändas åter till den stat man flytt ifrån.

Statens krav på samarbetsvilja kan till exempel innebära att en skyddssökande ska genomgå en intervju på det lands ambassad från vilket han eller hon just flytt.

Det finns heller inga belägg för att särskilt många av de 93 procenten faktiskt ljuger om sin identitet. Sådant finns ingen statistik på meddelar Migrationsverkets informationsavdelning.

nnNär tidskriften Socialpolitik i somras ställde samma fråga var svaret att de asylsökande "med få undantag" INTE ljuger om sin identitet.

Regering och riksdag kan naturligtvis göra som utredningen föreslår.

Men knappast utan att undergräva FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: "Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse."

ENVAR.

Inte bara de som har rätt papper.

Inte bara de som ger vad den svenska staten tycker är en "godtagbar" förklaring.

Petter Larsson