ÅSIKT

H C Andersens olyckliga kärlek – nu på nätet

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
H?C Andersen och föremålet för hans ömma låga, den måttligt intresserade Jenny Lind.
KULTUR

Julen 1845 for H C Andersen till Berlin för att vara nära den kvinna han var djupt förälskad i: Jenny Lind. Men den svenska sångfågeln var avspisande och Andersen konstaterade i sin dagbok att hon skurit i hans bröst med en kall kniv.

Jenny skyller oviljan att träffas på sina många repetitioner: ”Jag hoppas min gode Broder ej betvivlar det jag är och alltid förbliver densamma väninnan som förr.” Vänskap ja. Kärlek nej.

Detta och många andra brev kan man nu läsa i den databas med Andersens korrespondens som nyligen gjorts tillgänglig på nätet. Här finns mer än 8?000 brev till och från den danske sagoberättaren som stod i kontakt med så många av samtidens ledande kulturpersonligheter, från P?D?A??Atterbom och Fredrika Bremer till Charles Dickens och Heinrich Heine.

Från Jenny fick han så sent som 1872 ett brev där hon betygar honom sin ”sanna christliga syskonkärlek”. Men då var hennes efternamn sedan länge Lind-Goldschmidt.

Torsten Kälvemark