ÅSIKT

Publicister och hatare i samma debatt kan bli bakslag för PK

avÅsa Linderborg

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Åsa Linderborg: Så görs antidemokrater rumsrena

Mats Dagerlind – kolumnist på Avpixlat.

Främlingsfientligheten genomgår en normaliseringsprocess. Exempel: Publicistklubben i Stockholm har bjudit in en kolumnist på den högerextrema sajten Avpixlat, Mats Dagerlind, för att diskutera näthatet (Kulturhuset, måndag kl 19.30).

Visst kan det ses som en käck manifestation för demokratin att bjuda in även antidemokraterna. Men försvarar verkligen PK yttrandefriheten genom att ge utrymme åt dem som hotar den?

Avpixlat tillhör de som försöker skrämma myndigheter, journalister och näringsidkare. De orkestrerar en nätmobb i hopp om att nån "fotsoldat", för att använda SD:s riksdagsledamot Thoralf Alfsons ord, ska gå från ord till handling. När vi på Aftonbladet Kultur i december förra året inledde vår serie "Granska skiten", svarade Avpixlat med kampanjen "Granska PK-eliten", en manual som instruerar hur man ska hantera journalister.

På måndag kväll kommer Mats Degerlind enkelt parera alla kritiska frågor genom att säga att han bara är en kolumnist och inte ansvarig utgivare. (Avpixlat har av ljusskygga skäl sett till att inte ha nån). Alltså kan han inte ta ansvar för vad nån annan på sajten skriver och särskilt inte för läsarna som fyller kommentarfältet med alla möjliga utfall. Att bjuda in honom ter alltså sig, i alla fall på förhand, som tämligen meningslöst. Och spekulativt.

Att på detta sätt dubba Avpixlatkolumnister till publicister bland andra väcker frågan om järnrörsajternas skribenter - de blir fler och fler - också har rätt att söka medlemskap i PK. Enligt statuten räcker det med att man är en verksam publicist. Kanske måste PK fundera på en stadgeändring, så att medlemskap kräver att man är verksam på sajt som har ansvarig utgivare.

Med det här beslutet är risken uppenbar att PK har gillrat en råttfälla för sig själv. Om det är en fullständig mångfald av åsikter man vill värna, måste i rimlighetens namn högerextrema skribenter bjudas in till fler debatter - de har nämligen åsikter om allt.

Så normaliseras och banaliseras de antidemokratiska krafterna av dem som har till uppgift att göra precis motsatsen.