ÅSIKT

DN önsketänker om krigsstöd

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

"Majoritet i Sverige stöder FN-attack". Så presenterar Dagens Nyheter (15 februari) huvudresultatet av DN/Temos undersökningen om svens-ka folkets inställning till krigshotet mot Irak. Det är en ogrundad tolkning av svar på en illa formulerad fråga.

Frågan löd: "Hur tycker du att USA och dess allierade bör agera?" Alternativen var: "1. USA och dess allierade bör gå till anfall mot Irak oavsett om man har stöd från FN eller inte. 2. USA och dess allierade bör endast gå till anfall mot Irak om man har stöd från FN. 3. USA och dess allierade bör inte gå till anfall mot Irak oavsett om man har stöd från FN eller ej."

Enligt undersökningen skulle 55 procent svara ja på fråga 2. Men det finns tre sätt att uppfatta frågan: om man anser att FN-stöd är nödvändig för anfall, om man anser att det är tillräckligt och om man anser att det är både nödvändigt och tillräckligt. Trots att det uttryckliga "endast" normalt indikerar ett nödvändigt villkor, uppfattar DN/Temo att alla svarande haft den tredje tolkningen. Det är inte bara en ogrundad slutsats utan även en som inte rimmar med undersökningen i övrigt. Endast 45 procent visar sig nämligen ha förtroende för Göran Perssons hantering av Irakkonflikten, och regeringens linje har hittills framstått som att FN-stöd är både nödvändigt och tillräckligt för anfall.

DN tycks önsketänka om krigsstöd.

Roger Fjellström