”Deras nöd är störande”

avMalin Krutmeijer

Publicerad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Lidande svårt för danskar - vill rensa Köpenhamn på tiggare

Oönskad syn i köpenhamn.

”Ryktet får inte spridas att Danmark är ett hotell”. Så försvarar socialdemokraten Trine Bramsen att Köpenhamns kommun och polis nu storsatsar på att rensa ut utländska tiggare och hemlösa från gatorna. Parkarbetare som stöter på dem uppmanas att rapportera till polisen. Det är också olagligt, även för hjälporganisationer, att ge mat och boende till dem som saknar danskt personnummer.

”Det är åsynen av deras nöd som stör, det är skamligt att man bara kör bort dem”, säger en man från en hjälporganisation till Sveriges radio.

Just synligheten är en av de saker som bidrar till att vi definierar en företeelse som ett socialt problem, skriver Hans Swärd, professor i socialt arbete, i senaste numret av tidskriften Socionomen. En annan faktor är när det är svårt att veta hur omfattande före- teelsen egentligen är.

Så är det ju med tiggarna. Uppgifterna om hur många de är varierar starkt, berättar Swärd. En rapport från Socialstyrelsen uppskattar att ungefär 370 hemlösa EU-migranter befann sig i Sverige 2013. Ungefär en tredjedel tiggde eller spelade musik på gatan. Regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur påstår att det är 1000-2 000 personer. I Köpenhamn tror man att det finns 500 utländska hemlösa.

De osäkra siffrorna och synligheten i offentligheten bidrar till en sorts samhällelig ångest kring tiggarna. Och ja, det är skamligt när politiker låter den styra och förlorar all humanism.

Publicerad: