ÅSIKT

Inte välkommen

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Det här med Kuba är svårt.

Å ena sidan är det ett land som bryter mot en rad mänskliga rättigheter: inga fria val, ingen fri press, politiska fångar. Å andra sidan finns där en rad sociala rättigheter (som också ingår i de mänskliga rättigheterna) som inte finns i många andra länder, till exempel bra sjukvård – Kuba har högre medellivslängd är USA, det är det enda landet i Latinamerika som tillåter abort.

För att vara en diktatur är Kuba med andra ord komplex och värd att diskutera ur alla synvinklar. Konstigt därför att styrgruppen bakom Internationella Torget på bokmässan i Göteborg funderar på att porta Svensk-Kubanska föreningen. Motiveringen är att föreningen ”försvarat en diktaturs rätt att fängsla oliktänkande”. Är den anklagelsen verkligen styrkt? Och har en demokrati rätt att fängsla oliktänkande? Frågan är relevant, eftersom de flesta politiska fångar på Kuba sitter på USA:s bas på Guantànamo.

Man kan överhuvudtaget fundera över vilka principer som ligger bakom bokmässans agerande: Granskar man alla? En av deltagarna i Internationella Torget är utrikesdepartementet, som vi ju vet stödjer anfallskrig och ockupationer (så länge de är västerländska). Är det förenligt med Internationella Torgets principer?