ÅSIKT

Bloody Monday

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Mikael Löfgren om Ship to Gaza-utredningen – och massakern på civila i Nordirland 1972

Foto: AP
Palestinska marinsoldater hedrar de turkiska offren på Mavi Marmara vid en ceremoni i Gaza 6 juni.

I går beslöt säkerhetskabinettet inom Israels regering att lätta på blockaden mot Gaza. Enligt beslutet ska Israel "liberalisera det system enligt vilket civila varor förs in i Gaza och utöka inflödet av materiel till civila projekt som står under internationell översyn", heter det i meddelandet från premiärminister Netanyahus kansli. Samtidigt understryks att Israel kommer "fortsätta de säkerhetskontroller som syftar till att förhindra införandet av vapen och krigsmateriel".

Med reservation för att detaljerna i Israels förslag ännu inte är kända, välkomnar vi inom Ship to Gaza/Frihetsflottan varje beslut som innebär att Gazas befolkning får ett drägligare liv och större rörelsefrihet, och vi är stolta över om vi i någon mån har bidragit till att förbättra den humanitära situationen där. Vi utgår ifrån att lättnaderna inte bara gäller varor utan också individers rörelse över gränserna. Samtidigt påminner vi om att vårt mål alltjämt är att häva, inte lindra eller lätta, blockaden mot Gaza.

Men i ett annat avseende vägrar den israeliska regeringen att efterkomma världssamfundets krav, nämligen när det gäller tillsättandet av en oberoende internationell utredning av överfallet på Ship to Gaza/Frihetsflottan, som ledde till nio människors död och minst ett trettiotal skadade. I stället har den misstänkte brottslingen beslutat att själv undersöka sitt eget agerande i samband med bordningen av Mavi Marmara och de andra fartygen. Två "oberoende" utländska observatörer har knutits till den israeliska undersökningskommissionen.

Men hur oberoende är de?

Den ene "oberoende" observatören är den kanadensiske generalen och militärdomaren Ken Watkins, som i höstas väckte uppmärksamhet i sitt hemland när han vägrade att svara på frågor från en parlamentskommission som undersökte misstankar om tortyr av afghanska fångar. Watkins anklagades för att vara inblandad i en mörkläggningsaktion beordrad från högsta ort ( Canadian Press 5 nov 2009).

Den andre "oberoende" observatören är David Trimble från Nordirland som 1998 fick Nobels fredspris för att han som ledare för Ulster Unionist Party undertecknade det så kallade Långfredagsavtalet samma år. 1998 försökte han också avstyra en ny utredning av "Bloody Sunday" 1972, när 14 obeväpnade människor i Londonderry sköts till döds av brittiska elitstyrkor, vilket ledde till en upptrappning av den våldsamma konflikten. I tisdags, efter tolv års utredande, publicerades rapporten, den mest omfattande i Storbritanniens rättshistoria. Resultatet är entydigt. Efter 38 år lade den nytillträdde premiärministern David Cameron det hela och fulla ansvaret för tragedin på den brittiska regeringen och dess väpnade styrkor.

Men 1998 varnade alltså David Trimble dåvarande premiärminister Tony Blair för att avvika en enda millimeter från den dittills officiella versionen av händelseförloppet under Bloody Sunday, nämligen att offren varit beväpnade terrorister som utgjort hot mot de brittiska soldaterna. Tillåter vi en ny utredning är risken överhängande för att brittiska soldater dras inför rätta, varnade Trimble ( Guardian 10 juni). Det är denne man som nu ska övervaka utredandet av den israeliska kommandoräden mot Frihetsflottan.

Inte nog med det. Måndagen den 31 maj, samma dag som Israels krigsmakt på morgonen hade överfallit Frihetsflottan, tillkännagav Trimble att han tillsammans med några likasinnade har grundat lobbygruppen "Friends of Israel Initiative" eftersom de upprörts över "den oerhörda delegitimeringskampanjen gentemot Israel" och är övertygade om att "utan Israel finns inget Västerland" ( Jerusalem Post 31 maj). När initiativet presenterades dagen efter i Paris medverkade Israels förre FN-ambassadör Dore Gold, känd som en nära medarbetare till premiärminister Netanyahu.

Vid tillsättandet av kommissionen deklarerade Netanyahu att det huvudsakliga målet med undersökningen är att visa för världen att Israel agerade fullt lagligt ( Haaretz 14 juni).

En sådan attityd förskräcker och understryker behovet av en internationell och verkligt oberoende undersökning av det blodiga händelseförloppet i samband med den israeliska bordningen av Mavi Marmara och de andra fartygen i Frihetsflottan. Risken är annars uppenbar att tragedin utvecklas till "Bloody Monday": ett oläkbart sår och oöverkomligt hinder för en rättvis och stabil fred.

Därför är kraven alltjämt: häv blockaden mot Gaza och tillsätt en oberoende internationell utredning av överfallet på Ship to Gaza/Frihetsflottan.

Mikael Löfgren

Samordnare för Ship to Gaza