ÅSIKT

Världsfadern

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Åsa Linderborg om Bush tal till nationen

Foto: George W Bush höll sitt årliga tal till nationen.

Natten till i går höll George W Bush sitt årliga tal till nationen, State of the Union. Innehållsligt skilde sig inte talet från dem han brukar hålla, men han framstod som mer ödmjuk än annars. Bush - som kämpar med rekordlåga popularitetssiffror, men som inte heller har någon återvalskampanj att tänka på - sa att han hade lyssnat på kritiken från de båda partierna och skulle fortsätta att göra så. Han gjorde sitt bästa för att framstå som den statsman och landsfader - världsfader - vi inte är vana att betrakta honom som. Han åberopade både Lincoln och Martin Luther King. I sak var dock hans världsbild lika svart-vit och konfrontativ som den alltid har varit.

Som så många gånger förr spände Bush en vacker retorisk båge från hur USA besegrade nazismen och detroniserade Sovjet till hur man i dag kämpar mot terrorismen. Läget är komplicerat, medgav presidenten, eftersom fienden är så "brutal". Våra soldater offrar sig svårt när de tvingas från hus till hus i labyrintliknande irakiska kvarter, men han lovade att USA inte ska ge upp: hittills har vi dödat en massa terrorister, och det ska vi fortsätta med. Bush passade också på att tala om för det folkvalda Hamas vilka villkor de har att rätta sig efter. Han inskärpte att han är emot hiv och han prisade ungdomars avhållsamhet liksom det unika äktenskapet mellan man och kvinna - family values han delar med många av de radikala islamister han beskyller som "perversa".

Redan i talets inledning fastslog den amerikanske presidenten att USA ska fortsätta leda världen. Att han för detta tal inhöstade 64 applåder och två skratt, säger ingenting. Desto mer talande är att hans önskemål om ett slags världsherravälde inte skapar några stora tidningsrubriker eller protester från den övriga världens ledare, allra minst de europeiska. Vi har vant oss och accepterar grundlinjerna i hans politik. Makteliterna vill låta sig ledas - en drängmentalitet som inte stämmer med något tal om frihet.

Åsa Linderborg ([email protected])