1968: Bengt Bratt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Bengt Bratt.
Bengt Bratt.

Bengt Bratt föddes 2 maj 1937 i Boda församling och är fortfarande verksam som dramatiker. Efter realexamen 1954 var Bengt Bratt fabriks-, skogs- och hamnarbetare samt mentalsjukvårdare med mera under tio år. Han är främst känd som samhällsengagerad tv-dramatiker, särskilt för serien Hem till byn (inledd 1971). Regissör för större delen av denna serie är Jackie Söderman, som också regisserade de av Bratt skrivna tv-serierna Friställd (1969) och Charlotte Löwensköld och Anna Swärd (1981). Den sistnämnda är baserad på romaner av Selma Lagerlöf och finns även i långfilmsversion.

Bratt har också skrivit scen- och radiopjäser. Tillsammans med Kent Andersson skrev Bratt pjäserna Hemmet (1967), Tillståndet (1971) och Nya Kvasten (1978). Han är känd för sin förmåga att skriva enkla och realistiska men samtidigt dramatiskt laddade repliker.

Priser: Aftonbladets litteraturpris, LRF:s litteraturpris.

Ur motiveringen: " Exklusiv konstnärlighet är inte detsamma som konstnärlig exklusivitet. Denna betydelseskillnad blir särskilt tydlig när det gäller en författare som genom att skriva för media som teater, radio, tv och film når ut till en bred publik. Bengt Bratt har funnit sin särart i kollektiva arbetsformer.

Bengt Bratt hjälper oss med sin särpräglade dramatiska begåvning, sin iakttagelseförmåga och sin lyhördhet, att upptäcka och ställa under debatt viktiga och delvis förträngda skikt av vår sociala verklighet. Han avslöjar hur klassgränser och människoförakt kan äta sig in i vårt sätt att tala med varandra, men antyder också hur trubbiga kontaktförsök och fumliga ömhetsansatser kan utgöra en känslogrund på vilken samhället kan bygga en ny och djupare jämlikhet. Därmed är hans insats betydande."

Publicerad: