ÅSIKT

Gud avslutar debatten om ”Gömda”

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det närmaste man kan komma yttersta rättvisa och gudomlig sanning i bokvärlden är Bibliotekstjänsts klassifikationssystem. Jag har själv en gång ilsknat till rejält över att en essäbok kallades för självbiografi på biblioteken, men hur ska man kunna överklaga ett gudomligt beslut?

Men Gud kan ändra sig. Liza Marklunds Gömda-böcker är sedan i tisdags inte längre fackböcker utan romaner, enligt Bibliotekstjänst. Kungliga biblioteket har också ändrat i sin katalog, i slutet av förra veckan.

Man kan ibland undra över det moraliska innehållet i administrativa beslut. Jag har – i viss förundran – lärt mig att byråkrati och juridik inte har med etik att göra, men ändå.

Den fråga som väckts om sanningshalten i Liza Marklunds böcker tycks ändå vara avgjord i ett penndrag. En romans sanningsvärde kan inte prövas i domstol, och därmed är all vidare diskussion på bloggar och tidningssidor om Gömda en pseudodebatt och bör omedelbart avslutas.

Det har Gud och hans profet Bibliotekstjänst bestämt.

Magnus Ringgren