ÅSIKT

Advokatens inlaga

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Tysklands Jens Lapidus berättar sanna, men framförallt udda historier från sitt yrkesliv

Foto: Paulus Ponizak
Ferdinand von Schirach

Den tyske författaren Ferdinand von Schirach är verksam som advokat och berättelserna i samlingen Brott sägs vara hämtade från hans yrkesliv. Så är det möjligen.

Men novellsamlingens behållning är inte att det är ”sanna historier” utan att de är så udda. Alla jämförelser med den svenska motsvarigheten, advokaten och författaren Jens Lapidus, faller inte, men många av dem. Deras gemensamma drag är en förståelse för brottslingar, om än inte för deras brott. Men där Lapidus skildrar hela nät av kriminell verksamhet, bygger von Schirach på individer, eller på sin höjd familjer och skapar porträtt av dessa.

Mycket handlar om den ensamma människans desperation. I novellen Taggen vaktar den bortglömde musievakten Feldmayer i decennier samma skulptur i samma sal. När han till slut i ett anfall av maktlöst raseri krossar skulpturen är det inte en novell om ett brott utan en lätt surrealistisk berättelse om livets avnötning och långsamma upphörande, med en doft av Giorgio de Chirico och Georges Perec.

Inte heller solskenshistorien Etiopiern blir en brottsskildring, trots ett antal bankrån – i stället går tankarna till Robinson Crusoe och andra koloniala fantasier om den vite mannens framgångar i främmande land.

Ferdinand von Schirach skriver en stram, avskalad och lakonisk prosa, inte utan humor. Åtminstone på ytan tycks han ha löst problemet med en alltför allvetande författare, genom att då och då föra in advokatjaget som samtalspartner. Ändå är det något störande med detta genretypiska överjag, som ser, vet och förstår allt. Inte mycket lämnas till läsaren, förutom serveringen av ett antal i och för sig märkvärdiga historier.

Men utan bottenlösheten, smutsen, ångesten. Det strama lämnar inga blottor utan skänker endast en stund förströelse.

Ulrika Stahre

Fotnot: Ferdinand von Schirach medverkar i två seminarier på bokmässan: "Det ondas ansikte(n), lördag kl 10 samt "Med rätten på sina sidor", lördag kl 13.