ÅSIKT

Bilarna äter grödan

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■Biobränsle är det nya kodordet för att vi ska kunna köra bil som vanligt. Inte minst i en ny rapport från Worldwatch Institute i samarbete med två tyska organisationer, sponsrad av bl a tyska ministeriet för jordbruks- och konsumentfrågor.

Hälften av Brasiliens sockerrörsskörd går till bilarna och en lång rad latinamerikanska länder är på väg att följa exemplet. Nya fabriker för framställning av sockerrörsetanol byggs i Venezuela och Bolivia. Costa Rica och Guatemala har framskridna planer liksom Argentina, Mexiko, Paraguay och Peru.

Även världens fattigaste länder, bland annat i Afrika, håller enligt Worldwatch på att inse de oerhörda möjligheterna att odla transportbränsle.

Friends of the Earth rapporterade i höstas om hur regnskogen faller i Malaysia, Sumatra och Borneo för gigantiska palmoljeplantager för bilarna i Europa. En teknik som i den slutliga koldioxidekvationen blir mer destruktiv för planeten än olja från Nigeria.

Försök att stoppa importen av dessa miljöovänliga bränslen, bl a från brittiska regeringen, stötte på handelshinder.

Det är illa nog att bilarna äter jordbruksmark med sina motorvägar. Nu ska de också käka markens gröda, sockerrör i Brasilien, majs i USA (till den växande etanolindustrin), palmolja i Sydostasien.

Jordens trettio centimeter mylla som ska föda oss räcker helt enkelt inte till både mat och bilar.

Kerstin Stjärne ([email protected])