ÅSIKT

ID-kontrollerna nära skörda sitt första liv

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Desperata människor hittar alltid nya flyktvägar

Foto: En person fick bärgas med helikopter efter att en båt med asylsökande kapsejsade i Öresund under måndagen.

I måndags kapsejsade en båt med fyra flyktingar. Två av dem skadades, en person så allvarligt att hen fortfarande ligger i respira­tor.

Det skedde inte på Medel­havet.

Utan i Öresund.

Det måste ses som en direkt effekt av de svenska id­-kontroller­na på Kastrup, vars enda syfte är att hindra flyktingar att ta sig till Sverige för att göra bruk av sin rätt att söka asyl.

Att desperata människor skulle försöka ta sig in i landet på andra vis var helt förutsebart. Så har det sett ut överallt där man rest stäng­sel och byggt murar. Man kan stoppa de flesta – men några kommer alltid att trotsa farorna. Stänger man de trygga vägarna, tvingas folk ta de farliga. Redan ti­digare har rapporterats att grup­per av flyktingar försökt gå till fots genom tunneln och över bron för att ta sig till den svenska gräns­stationen.

Det är därför förmodligen bara en fråga om när, inte om, id­-kon­trollerna skördar sitt första människoliv.

Det är priset för regeringens cyniska andrum.

Petter Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM