ÅSIKT

Ge facket ett museum

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Ska Arbetets museum i Norrköping förbli det närmaste vi kommer?

När får Sverige sitt första riktiga fackföreningsmuseum? Det närmaste vi kommer är Arbetets museum i Norrköping. Det har visserligen en del intressanta utställningar men går inte att jämföra med till exempel Arbejdermuseet i Köpenhamn, som speglar både arbetarrörelsens historia och arbetares vardagsliv. Arbejdermuseet är öppet för alla men medlemmar i danska LO:s förbund får fri entré och gratis kaffe i musei­fiket.

I Sverige uppmärksammas arbetarnas historia mest av frivilliga krafter på nätet. Långbro sjukhusmuseum är en digital utställning om det nedlagda mentalsjukhuset Långbro i södra Stockholm. Bland annat om alla som jobbat där.

Hamnarbetarnas avdelning 4 i Göteborg lanserade nyligen den ambitiösa hemsidan Arvet som byggts upp i samarbete med Regionarkivet. Avdelning 4 bildades som Stufveriarbetarnas fackförening 1885. Den var en av de avdelningar som grundade Hamnarbetarförbundet efter att ha lämnat, eller uteslutits ur, Transport 1972. På hemsidan finns material från solidaritetsarbetet för Chile och Sydafrika och från de många strejkerna i hamnen. Här finns också intervjuer om det dagliga arbetet på 1930-talet och gamla fotografier.

Det ligger säkert massor av ­intressanta historiska dokument undanstuvade i lådor på fackliga expeditioner runt om i landet. Fler borde göra som hamnarbetarna i Göteborg.