ÅSIKT

Smarta signaler

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Lever i en värld av ljud.
KULTUR

Hos de smarta flasknosdelfinerna har varje individ sin egen jingel. Med hjälp av den kan delfinen meddela de andra var han eller hon befinner sig. Men det finns inget som tyder på att delfiner har ett riktigt språk med symboler, det handlar bara om intelligenta signalsystem.

Delfinen skickar ut ljudet i en framåtriktad stråle som träffar en annan individ. Ljudstrålen koncentreras i delfinens sonar, den så kallade melonen, som är en fettkudde på pannan. Det är melonen som ger delfinen dess karakteristiska profil och den antas fungera som en lins som fokuserar ljud i stället för ljus.

Delfiner kan liksom vi människor orientera sig med hjälp av synen, men deras värld är i hög grad en värld av ljud. Den bild de har av sin omvärld får de till stor del med hjälp ekon från de ljud de själva producerar. Vi skaffar oss en bild av omvärlden främst med hjälp av det ljus som reflekteras från föremålen i vår omgivning. Så vi kan omöjligt föreställa oss hur det skulle vara att leva i delfinernas akustiska verklighet.

Mikael Strömberg