ÅSIKT

Retar både kyrkan och storföretagen

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Foto: AP
President Rafael Correas regering ger homosexuella grundlagsskydd.
KULTUR

Allt finns ju på Facebook, alltså även vänstern i Ecuador. Och Facebook-gruppen till stöd för landets vänsterpresident Rafael Correa har hela 778 medlemmar. Fast gruppen ”En contra Rafael Correa” (mot Rafael Correa) har 9 914. Det kanske säger något om vilka som har tillgång till internet i Ecuador.

För i folkomröstningen om ny grundlag i september var styrkeförhållandena de omvända. Ja-sidan med vänsterregeringen i spetsen vann med 64 procent av rösterna. Att nej-sidan hade katolska kyrkan, näringslivet och alla stora massmedier på sin sida hjälpte inte.

Storföretagen opponerade sig mot den nya grundlagen eftersom den garanterar en mängd sociala rättigheter, bland annat fri sjukvård.

Det kyrkan retat upp sig på är framför allt skrivningarna om homosexuellas rättigheter. Den nya grundlagen går längre än något annat land eftersom den inte bara förbjuder diskriminering på grund av etnicitet, religion, kön och sexuell läggning utan även på grund av könsidentitet (det vill säga: diskriminering av transsexuella), på grund av funktionshinder, hiv-status, filosofisk ståndpunkt och politiska åsikter. En av förutsättningarna för Latinamerikas vänstervridning har varit att olika förtryckta grupper slutit sig samman och solidariserat sig – i stället för att sparka på varandra som överheten vill att de ska göra. Det har varit en framgångsrik strategi.

I skuggorna bakom oppositionen finns förstås också en sårad granne i norr. Rafael Correas vallöfte om att inte förnya kontraktet för USA:s militärbas i Manta vid den ecuadorianska kusten har nu grundlagsfästs: ingen utländsk militär tillåts längre på Ecuadors territorium.

Ecuadors regering står vänsterregeringarna i Bolivia och Venezuela nära, och är minst lika radikal. Men ser ändå till att hålla viss distans. Till exempel har man valt att stå utanför det ekonomiska samarbetsavtalet Alba (mellan Bolivia, Venezuela, Kuba och Nicaragua).

Landet heter Ecuador eftersom det ligger precis vid ekvatorn. En ny front har öppnats mitt i världen.

Kalle Holmqvist