ÅSIKT

Medierna borde vara mer ödmjuka

Lars Truedson svarar på kritiken

Foto: MONTAGE
Lars Truedson
KULTUR

REPLIK Ibland är ödmjukhet bästa sättet att möta lågt förtroende. I samarbete med SOM-institutet har Mediestudier kunnat visa att en rätt stor grupp i samhället har lågt förtroende för rapporteringen om invandring. Det berättade jag om i en artikel på Dagens Nyheters debattsida (29 maj).

Självklart kan medier välja att avfärda den gruppen och söka argument för att det inte finns någon anledning att ändra något. Eller ens reflektera över vad det kan bero på. Eller också kan man – vilket var min huvudpoäng – välja att på allvar pröva om man gjort något fel. När en fråga samlat så många med lågt förtroende, borde varje verksamhet ta sig en tankeställare.

Petter Larsson lägger i stället stor energi på att smeta på mig åsikter jag inte har och dra ut parodiska konsekvenser av argument jag inte framfört (Aftonbladet 30 maj). Han gör också ett stort nummer av olika studier jag varit redaktör för. Jag tar mig därför friheten att rekommendera ytterligare en text "Konsten att skapa förtroende - eller varför medier måste bli bättre på mediehantering".

Den är skriven av Edvard Lind och handlar om hur dåliga medier är på att hantera kritik. De glömmer så ofta ödmjukheten och går i stället till motangrepp, är en av hans teser. Även den finns i Institutet för mediestudiers bok Misstron mot medier.


Lars Truedson

SVAR DIREKT Journalistikens uppgift är inte att vinna folks förtroende eller gillande, utan att så gott det går beskriva verkligheten, oavsett vad läsare och lyssnare råkar tro är sant.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Om Lars Truedson hade lagt fram några belägg för eller ens exempel på att medierna verkligen har skönmålat invandringsfrågan hade vi därför haft något att ödmjukt diskutera.


Petter Larsson