Stöd till vänstermedier under attack från höger

Så bedriver en 45-åring inom ytterkantshögern sin kampanj mot mediernas finansiering

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Tidningar med liberal eller vänsterprofil anklagas för bidragsfusk av Mark, en 45-åring i Göteborg, som också koordinerat bidragsansökningar hos MPRT från högerextrema mediesajter, skriver Mathias Wåg, t v.
Tidningar med liberal eller vänsterprofil anklagas för bidragsfusk av Mark, en 45-åring i Göteborg, som också koordinerat bidragsansökningar hos MPRT från högerextrema mediesajter, skriver Mathias Wåg, t v.

När Mediestödsnämnden har möte, onsdagen den 22 september, står de inför en späckad dagordning. Ansökningarna för ekonomiskt driftstöd har nu kommit igång. Kulturtidningar, lokaltidningar och nyhetstidningar söker olika former av stöd. Och nu även alternativmedier på den yttersta högerkanten.

Mediestödsnämnden, som lyder under Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) har haft en utökad pott att dela ut under pandemin. Förutom driftstödet och redaktionsstödet – de bidrag som håller igång nyhetstidningarnas kontinuerliga utgivning – har MPRT under pandemin delat ut stöd för lokal journalistik samt innovations- och utvecklingsstöd.

För ett år sedan ställdes Mediestödsnämnden inför ett nytt dilemma. Tidigare hade papperstidningen Nya tider varit den enda tidning inom extremhögern att söka stöd. Nu kom flera ansökningar från en rad nätbaserade alternativmedier in samtidigt. Samnytt, SwebbTV, Exakt24, Nya Dagbladet och Newsvoice – alla långt till höger om Sverigedemokraterna på den politiska skalan – ville få del av pandemipotten.

Förenklat kan man säga att de ”invandringskritiska” sajterna fick bidrag, medan Mediestödsnämnden tvekade över de mer konspirativa; Nya Dagbladet och Newsvoice fick avslag. I december 2020 kunde högersajten Fria tider avslöja vilka alternativmedier som hade beviljats bidrag, innan beslutet blivit offentligt. MPRT gjorde därför en anmälan om dataintrång, för att kunna utreda hur uppgifterna läckt.

Alternativmedierna betedde sig inte som andra ansökande medier. Hur kunde alla ansökningar komma samtidigt? Det framstod som koordinerat. Och det var det också. Alternativmedierna fick konsultation i sina ansökningar.

Chang FrickNyheter idag, ett av de alternativmedier som har satt prestige i att ekonomiskt stå på egna ben och aldrig söka statsbidrag, berättar att han hösten 2020 blev uppringd av en person som erbjöd sig göra ansökningar åt honom.
– Han var intensivt påstridig och försökte övertala mig, trots att jag inte var intresserad. Han erbjöd sig skicka in alla papper så skulle pengarna bara komma in på kontot. Jag förklarade för honom att jag inte ville hora mig och ta statliga pengar, berättar Chang Frick.

Bakom ansökningarna står en person som sett till att hålla sig hemlig och verkat i det dolda, trots en lång historia inom de olika alternativmedierna. Han kallar sig internt kort och gott för Mark, en 45-årig göteborgare som drivit ett dataföretag och varit utvandrad till USA sedan 2001. Nu har han i smyg kommit tillbaka sedan några år, utan att folkbokföra sig i Sverige, och bestämt sig för att som ”konsult” hjälpa till att lyfta alternativmedierna ekonomiskt.

Mark är inte knuten till någon enskild tidning, utan har de senaste fem åren publicerat artiklar i alla alternativmedier under olika pseudonymer. Sedan första maj driver han en egen alternativsajt: Nya Riks. Idén bakom Nya Riks är enkel; genom att bevaka nya domar på Lexbases tjänst Verifiera hänger han dagligen ut politiker som dömts för olika brott.

Men inte bara politiker hängs ut. När Marks artiklar dök upp våren 2018 hade han ett specialintresse: att granska MPRT:s mediestöd till vänstermedier. Han begärde ut ansökningar och ekonomiska redovisningar och nagelfor dem. Våren 2018 polisanmälde han genom gruppen Granskning Sverige en rad tidskrifter, däribland Svenska Dagbladet, ETC och Proletären, för påstått fusk.

På Nya Riks hängde han ut handläggare med namn och bild, konfrontativa telefonintervjuer med dem lades ut och deras sociala mediekonton genomsöktes för att påvisa deras partiskhet

Mark publicerade det följande åren en rad ekonomiska granskningar av Arbetaren, BlankSpot Project, Offensiv, Internationalen, Feministiskt Perspektiv, ETC, Fria tidningen, liberala tidskriften NU och spanskspråkiga nyhetstidningen Liberación, där han återigen anklagade tidningarna för bidragsfusk och hängde ut redaktionerna. Han publicerade sina granskningar under olika pseudonymer, Peter Magnusson på Samnytt, Anders Gustafsson på Newsvoice och Anders Svensson på Nya riks, för att ge sken av att granskningarna kom från olika håll.

Artiklarna följdes upp med påtryckningar direkt riktade mot Myndigheten för Press, Radio och TV. Marks granskningar gick snabbt över till att försöka exponera hela myndigheten MPRT och att sätta press på Mediestödsnämndens medlemmar. På Nya Riks hängde han ut handläggare med namn och bild, konfrontativa telefonintervjuer med dem lades ut och deras sociala mediekonton genomsöktes för att påvisa deras partiskhet. Under Nya Riks första halvår har ett trettiotal artiklar publicerats om MPRT och mediestödet. I artiklarna persongranskas nämndens medlemmar och kallas ”antidemokrater” och ”antivita rasister”.

Sverigedemokraterna har själva en komplicerad relation till alternativmedierna. Flera av de kontroversiella sajterna har startats av ledande sverigedemokrater. Samtidigt har partiet en policy att dess företrädare inte länkar eller sprider ytterhögersajterna.

Extremhögerns alternativmedier används koordinerat för att sätta press på och skapa påtryckning på den ansvariga myndigheten

Sverigedemokraternas tidigare representant i nämnden, Kristoffer Löfblad, var i december med och beslutade om avslaget för Nya dagbladet och Newsvoice, vilket väckte alternativmediernas ilska.
”Nu är det armbågar som gäller. Nu får ni [Sverigedemokraterna] ta dusterna för att komma in i värmen som ni så gärna vill. Alternativmedia behöver en person som kan slåss för vår rätt”, skrev Mark på Newsvoice. Partiets nya representant, Erik Larsson, deltog under våren i att riva upp beslutet för Nya dagbladet, så de kunde få innovations- och utvecklingsstöd.

Under våren föreslog MPRT nya föreskrifter för att kunna neka tidningar som ”vilseleder kring etablerad vetenskap” och inte står för en ”ansvarstagande nyhetsförmedling”. Thomas Mattsson, vd på Tidningsutgivarna, riktade hård kritik mot förslaget att Mediestödsnämnden skulle bedöma journalistisk kvalitet. Efter Dagens Nyheters avslöjande i maj om hur Exakt24 bedrev påverkan mot Sahlgrenska sjukhuset genom riktade uthängningsartiklar mot deras personal och presstjänst hoppade Mediestödsnämndens ledamot Maria Norbeck av nämnden i protest mot bidragen till alternativmedier som bedriver uthängningskampanjer.

Det här är läget för ytterhögerns kulturkrig hösten 2021. Det handlar nu om finansiering, ett slag om resurserna.

Extremhögerns alternativmedier används koordinerat för att sätta press på och skapa påtryckning på den ansvariga myndigheten för mediestödet. Medier till vänster ska ekonomiskt deplattformeras.

Mediestödet har blivit ett politiskt slagfält för ytterhögern och MPRT står mitt i skottlinjen.

Publisert:

LÄS VIDARE

Kultur

Prenumerera på Kulturens nyhetsbrev

Aftonbladets kulturchef Karin Petterson guidar till veckans viktigaste kulturhändelser och mest intressanta idédebatt.