Kultur

SVT: frågorna till Löfven var rimliga

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Efter Agendas uppmärksammade intervju med statsminister Stefan Löfven går Martin Aagård till hårt angrepp på oss för att vi frågade statsministern om han anser att det finns ett samband mellan den stora invandringen till Sverige de senaste decennierna och dagens gängkriminalitet. 

Men Aagård glömmer att tala om att vi också frågade statsministern vad han anser ligger bakom dagens situation, vilket ansvar socialdemokratin har för ökningen av segregation och klyftor och vad man kunde ha gjort annorlunda för att undvika detta.

Vår utgångspunkt var tillväxten de senaste decennierna av utsatta områden, präglade av fattigdom och utanförskap och det starka samband som förefaller finnas mellan detta och dagens gängkriminalitet.


Flera partier anser att den här utvecklingen är en effekt av en misslyckad integrationspolitik och att invandringens storlek inte spelat nån avgörande roll för detta.

Andra partier menar att invandringen till Sverige varit för stor för att klara av integrationen och att det är huvudförklaringen till dagens situation.

Vi anser att det är rimligt att statsministern får frågor om båda dessa perspektiv. Vilket han alltså fick i Agendas intervju.


Eva Landahl, ansvarig utgivare Agenda
Mikael Pettersson, projektledare Agenda


SVAR DIREKT:

Alltså jag vet inte, men är det inte något även i detta svar som också andas anpassning till det nya politiska klimatet? Frivilligt eller ofrivilligt.

Att prata om ”socialdemokratin” som ideologi, istället för att ställa ansvarsfrågan till de regeringar vi haft de senaste decennierna (Reinfeldt I, Reinfeldt II, Decemberöverenskommelsen, Januariavtalet) stämmer i alla fall väl överens med hur Twitter-retoriken låter 2019.

Men låt gå, politiker ska alltid avkrävas svar på de svåraste frågorna. Och Agenda är den svenska redaktion som har bäst access till våra makthavare – nästan alla kommer när de kallar. Så visst har programmet en särskild skyldighet att pressa dem mot väggen.

Men att kräva att en politiker ska ställa upp på motståndarens ideologiska beskrivning av verkligheten är ändå en ganska märklig intervjuteknik.

Och frågan om en nyhetsvärdering där asylinvandring stått högst på dagordningen i flera år, bara speglar eller driver den politiska utvecklingen framför sig, återstår att besvara.


Martin Aagård

ARTIKELN HANDLAR OM

Agenda