ÅSIKT

Joseph Conrad

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Den polskfödde men engelskspråkige författaren Joseph Conrad var sjöman under 20 år och avancerade till sjökapten i engelska handelsflottan.

Han skrev berättelser från den sydostasiatiska övärlden och en stor roman med motiv från Latinamerika. Mest känd är hans novell Mörkrets hjärta med motiv från dåvarande belgiska Kongo, en skoningslös uppgörelse med kolonialismens grymheter och hyckleri.

Mindre känt är att Conrads hustru Jessie gav ut en kokbok. Ännu mindre känt är att hennes make skrev förordet med följande inledningsord: "Kokböcker är de enda böcker vilkas avsikt icke kan misstänkliggöras. De syftar uteslutande till att öka mänsklighetens lycka."