ÅSIKT

Vad gör de norska soldaterna i Afganistan?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Åsa Moberg om hur Norge minskar glesbygdsstödet- för att samtidigt satsa på USA:s krig

Politisk debatt i dessa tider förs ofta i ekonomiska termer. Det finns inga resurser, får folk veta när man vill ha fler vuxna i skolan eller mer personal i vården.

Detta gäller även ett rikt oljeland som Norge, där regeringen i år skurit ner 350 miljoner norska kronor i glesbygdsstödet och inte längre håller på målsättningen att hela Norge ska leva.

”Regeringen vill skapa bra ramar för lokalt värdeskapande och konkurrensutsatt näringsliv”, förklarade kommunminister Erna Solberg från högerpartiet i en intervju i veckotidningen Dag og Tid.

På samma uppslag kunde man läsa om något som får kosta pengar, nämligen USA:s krig i Afghanistan. Det har hittills kostat 40 miljarder norska kronor, att jämföra med FN-hjälpen som kostat 2,4 miljarder och hela Afghanis-tans budget på 6,5 miljarder. Har då detta något med Norge att göra?

Ja faktiskt. Norge har 115 soldater i Afghanistan, därav 50–60 specialsoldater som direkt deltar i kriget. Försvarsdepartementet vägrar offentliggöra deras exakta antal. Soldaterna finns på plats sedan januari i år. Det finns inga besked om hur länge de ska stanna.

Ungefär 600 miljoner av årets extraanslag till det norska försvaret går till denna insats. Om Norge skickar de fyra F 16-plan som de lovat USA kommer 425 miljoner norska kronor att gå direkt till USA:s Operation Enduring Freedom. Siffrorna i Dag og Tid kommer från Stortingsproposition nummer 39, 2001–2002.

Ingen debatt om saken förekommer i Norge, något som förvånar forskaren Astri Suhrke vid CMI, Chr. Michelsen Institutt. Hon är mycket kritisk: ”Att bygga fred med vänster hand och kriga med den högra ser inte ut att gå särskilt bra.”

Hon konstaterar också att USA motsätter sig FN:s och den afghanska regeringens önskemål om att internationella fredsstyrkor ska placeras i fler städer än Kabul: ”USA säger nej. USA vill inte ha fredsstyrkor i andra delar av landet eftersom de hävdar att det kan inverka störande på krigföringen.”

Där kan nog USA ha en poäng. Att störa krigföringen är väl just vad en fredsstyrka ska göra? Men eftersom det är USA som bestämmer så blir det krig, inte fred: ”USA säger att det inte finns något klart slut på detta krig. Frågan blir då: Vad är det man slåss emot?”

Operation Enduring Freedom. Varaktig frihet, den amerikanska modellen. Folket i Afghanistan får betala med oskyldiga liv, folket i Norge med indraget statligt stöd, bland annat till utsatta glesbygdskommuner.

Åsa Moberg